Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 

Történetünk, szervezetünk, oktatóink

A Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék 2002. január 1-jével alakult, de előtörténete összefonódik az egri, főiskolai szintű közgazdászképzés alapításával, indításával, fejlődésével.

A gazdasági képzés bővülése és differenciálódása szervezeti változásokat igényelt. 1999-ben létrejött Gazdaságtudományi Intézetet (GTI) két tanszékkel: az 1990 óta működő Közgazdaságtani és az akkor újonnan létesült Alkalmazott Közgazdasági Tanszékkel. Ez utóbbi tekinthető a jelenlegi tanszékünk jogelődjének.

A tanszék oktatói, óraadói

Név

Beosztás

Tudományos minősítés

Teljes munkaidőben oktató, főállású munkatársak (AT)

Katonáné dr. Erdélyi Edit

Tanszékvezető
Egyetemi docens

CsC
Közgazdaságtudomány

Hollóné dr. Kacsó Erzsébet

Főiskolai tanár

PhD
Közgazdaságtudomány

Námor Anna

Főiskolai docens,
könyvvizsgáló

 

Csorba László

Adjunktus, PhD hallgató

 

Tóth László

Tanársegéd, PhD hallgató

 

Demeter László

Tanársegéd

 

Tajtiné Szilágyi Kata

Tanársegéd, PhD hallgató

 

Nem főállású munkatársak (AE)

Dr. Papanek Gábor

Professzor Emeritus

DsC
Közgazdaságtudomány

Dr. Borsi Balázs

Főiskolai docens

PhD
Közgazdaságtudomány

Óraadók

Farkas Attila

Okleveles közgazdász,
Dékáni hivatalvezető

 

Oktatási feladataink

A Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék szakmai alapfeladata a gazdálkodási- és menedzsment tudományterületek körébe tartozó szakmai ismeretek közvetítése, kiemelt figyelemmel az üzleti gyakorlat által igényelt szakmai-, módszertani kompetenciákra.

A tanszék tantárgyi portfóliója széles, az általunk gondozott tárgyak szakmai jellemzői eltérőek.

A tanszékünk oktatási feladatát képezi:

- az üzleti szakmai alapozó tárgyak jelentős része

 

- vállalati pénzügyek, számviteli és adózási ismeretek, marketing, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, emberi erőforrás menedzsment, továbbá

- a gazdálkodás és a menedzsment alapszak szakmai törzstárgyainak meghatározó hányada

 

-számvitel-, elemzés, kontrolling, vállalkozásfinanszírozás, marketingmenedzsment, projektmenedzsment, vezetés-szervezés, stratégiai tervezés.

A jelzett tanegységeket a főiskolánkon a három üzleti alapszakon (elsősorban a Gazdálkodási és menedzsment, továbbá Emberi erőforrás, valamint Turizmus-vendéglátás) és e szakokhoz kapcsolódó üzleti felsőfokú szakképzésekben (Idegenforgalmi szakmenedzser, Vállalkozási szakügyintéző, Üzleti szakügyintéző) nappali és levelező tagozaton is oktatjuk, a szakok tantervének megfelelő szerkezetben.

Mindezeken felül átoktatást végzünk más karokhoz tartozó alapszakokon és felsőfokú szakképzéseken vállalkozási és menedzsment témákban.

Speciális oktatási feladataink:

- Részt veszünk a külföldi hallgatók képzésében. Angol nyelven oktatjuk a stratégiai tervezés és a stratégiai menedzsment tanegységeket (Business Planning - Dr. Papanek Gábor, Strategic Management - Dr. Borsi Balázs).

- A tanszék vendégtanára vezeti 2005. szeptembere óta az Európai Unió Tanácsa által meghirdetett és pályázat keretében elnyert Jean Monnet Chair (magyar és német nyelvű) képzést, mely sikeresen folyik az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézetében. A kurzus keretében gazdasági elsősorban európai integrációt érintő témájú előadások, foglalkozások valósulnak meg. A két szemeszter sikeres elvégzése esetén, a Jean Monnet Chair két nyelvű /angol, magyar/ végzettséget igazoló bizonyítványa kerül kiadásra.


Kutatási tevékenységünk

A tanszék oktatóinak egyéni kutatási tevékenysége a széles szakmai profilból eredően- sokféle tartalmú és formájú.

- Innováció és az EU gazdasági kapcsolatok témák kutatásába a nem főállású kollégáink révén, irányításukkal kapcsolódunk be;

- A vállalati kutatások több területen (társadalmi felelősségvállalás, vállalkozás-finanszírozás, teljesítmények számbavételének módszerei) zajlanak, elsősorban a PhD kutatások keretében.

- A regionális vállalati kutatásokat, és a vállalkozóvá válásra, a vállalkozói létre való felkészítésre irányuló oktatási témájú kutatásokat más tanszékekkel, és/vagy más intézményekkel együttműködve folytatunk.

A legnagyobb volumenű közös kutatásaink pályázati forrásból valósultak meg.
Kiemelkedő a közelmúlt két jelentős konzorciumi keretekben megvalósult kutatása (melyekben a tanszék oktatói is meghatározó témavezetői, kutatói, oktatói- szerepeket töltöttek be):

- Képzők képzése a diákvállalkozások patronálására oktatókat felkészítő PHARE projekt;

- az észak-magyarországi vállalatok körében, a felsőfokú képzésből kikerülőkkel kapcsolatos elvárásokat, a képzettség tartalmát kutató munkaerőigény felmérés, melyet a ROP 3.3. projekt keretében végeztünk.
A tanszék oktatói valamennyien fontos feladatuknak tartják a hallgatók tudományos kutatómunkájának segítését is.

Katonáné dr. Erdélyi Edit
Tanszékvezető

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu