• Turizmus-vendéglátás
  • Gazdálkodási és menedzsment
  • Emberi erőforrások (személyügyi szakirány)
  • Emberi erőforrások (humánpolitikai szakirány)
  • Gazdaságinformatikus

Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

 

 

 

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

A 2014-es tanegységlista letölthető:

Nappali tagozat

Levelező tagozat 

 

A 2013-as tanegységlista letölthető:

Nappali

Levelező

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szak

 

Képzési forma, munkarend:

Felsőoktatási szakképzés, nappali és levelező munkarend

 

Képzési idő:

4 félév

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon

 

A képzés célja:

A turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és nonprofit szervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal is rendelkező szakemberek képzése. A végzett hallgatók képesek a turizmusban és a vendéglátásban működő mikro-és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép-, és nagyvállalatok egyes részlegének vezetésére, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására. A turizmus szakirányon továbbá megismerkednek a turizmus részterületeivel, és alkalmasak önállóan vagy vezetők melletti asszisztensi, referensi feladatok ellátására.

 

Az ideális jelentkező:

Jellemzi az új iránti érdeklődés, a kreativitás. Nyitott, szeret emberekkel foglalkozni, problémáikra megoldásokat találni. Szívesen tölti idejét hazai és külföldi vendégek megismerésével, fogadásával, szabadidejük hasznos eltöltésének segítésével, érdeklődik természeti, kulturális és történelmi értékeink iránt. Magas szintre kívánja fejleszteni nyelvtudását, részt kíván venni a hazai turizmus fejlesztésében. Fontosnak tartja, hogy egy jó idegenforgalmi szakember gazdálkodási és szervezési ismeretekkel rendelkezzen.

 

Nyelvi követelmények:

A szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő (gazdasági, üzleti vagy idegenforgalmi) államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 

Továbbtanulási lehetőségek:

A továbbtanulni szándékozó hallgatóink intézményünkben az alábbi alapszakokon folytathatják tanulmányaikat: turizmus-vendéglátás BA szakon (beszámítható kreditek száma 90), emberi erőforrások BA szakon (beszámítható kreditek száma 48), gazdálkodási és menedzsment BA szakon (beszámítható kreditek száma 48), gazdaságinformatikus BA szakon (beszámítható kreditek száma 30).

 

A szakma szépségei:

A szakma egyik szépségét adja, hogy mint turisztikai szakember, munkája során az emberekkel foglalkozhat, emberi igényekkel, szükségletekkel szembesülhet. A nemzetgazdaság kulcsfontosságú, fejlődő ágazatában fog tevékenykedni, ezért lehetősége nyílik újabb tapasztalatszerzésre, állandó szakmai továbbképzésre, egyéni előmenetelre is. Az idegenforgalom területén vállalkozóként önálló elemzési, értékelési, szervezési, ellenőrzési feladatokat láthat el. A menedzsment tagjaként egységvezetői szinten, vagy a felső vezetést segítő szakreferensi minőségben, vagy ügyintézőként tervezési, marketig (főként PR), pénzügyi, számviteli és munkaszervezési tevékenységekkel foglalkozhat.

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A végzett hallgatóinkat általános idegenforgalmi szakmai ismereteik alkalmassá teszik: turisztikai információs pontokon tájékoztató, szervező, előadói feladatok ellátására, idegenforgalmi egységekben – utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozásokban, utazási irodákban, idegenfogalmi szálláshelyeken, idegenforgalmi hivatalokban, szabadidőközpontokban-, valamint a turizmus koordinálásával foglalkozó egyéb szervezetekben – önkormányzatok, kamarák – előadói, szakreferensi tevékenységek végzésére.

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu