Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

A 2014-es tanegységlista letölthető:

Nappali tagozat

Levelező tagozat

 

A 2013-as tanegységlista letölthető:

Nappali

Levelező 

Tanegységlista 2012

Tanegységlista 2011

Tanegységlista 2010

Tanegységlista 2009

Tanegységlista 2008

 

Képzési forma, tagozat: alapfokozat (BA), nappali és levelező tagozat

Képzési idő: 6 félév + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
közgazdász, turizmus-vendéglátás alapképzési szakon

Szakirányok:
– Borturizmus
– Wellness-animáció
– Lovas turizmus

Képzés célja:
Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására.

2011. szeptemberben kezdődő képzés tantárgyleírásai ITT érhetők el.

Az ideális jelentkező:
Érdeklődő, racionális gondolkodás jellemzi, amely segít megérteni a turizmus komplex rendszerét, kreatív, hiszen a turizmus területén számtalan kihívás és izgalmas feladat vár rá. Jó kommunikációs készséggel rendelkezik, a vendégekkel, szakmai partnereivel képes lesz idegen nyelven is hatékonyan kommunikálni, a partneri kapcsolatait az üzleti élet szabályai szerint építeni, empatikus, vendég-orientált magatartást kialakítani. Együttműködő, képes csapatmunkára, jó szervezőkészség jellemzi, amelyre szüksége lesz a turisztikai szolgáltatások folyamatában, képes lesz a turisztikai vállalkozások menedzselésére, megalapozottan és gyorsan dönteni.

Főbb tárgyak:
- Általános (módszertani, elméleti-gazdaságtani) alapozó tárgyak: Gazdaságmatematika, Statisztika, Informatika, Mikro- és makroökonómia, Pénzügytan, Nemzetközi gazdaságtan;
- Társadalomtudományi alapismeretek: Gazdaságföldrajz, Gazdaságtörténet,
EU ismeretek, Gazdaság-pszichológia;
- Üzleti alapozó tárgyak: Vállalati gazdaságtan, Számvitel és adózási alapok, Vállalati pénzügyek, Környezetgazdaságtan, Gazdasági jog, Adatbáziskezelés, Marketing, Vezetés és szervezés, Emberi erőforrás menedzsment
- Készségfejlesztő tárgyak: Tanulás- és kutatásmódszertan, Üzleti kommunikáció, Üzleti
etikett, protokoll
- Alapszak tárgyai: A turizmus rendszere, környezete, Turisztikai erőforrások, Turizmusföldrajz, Turisztikai és vendéglátó marketing, Turisztikai közigazgatás és területfejlesztés, Vendéglátó ismeretek, vendéglátás szervezés, Szállásadás, szállodai ismeretek, Turisztikai-, utazási- és vendéglátó jog, Utazásszervezés, Művelődéstörténet

Nyelvi követelmények:
Alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert vagy azzal egyenértékű, legalább kettő középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga szükséges, melyek közül az egyik helyett C típusú felsőfokú általános nyelvvizsga is tehető,
illetve ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:
A Turizmus-vendéglátás alapszakra elsősorban az üzleti képzési ág mesterszakjai építhetők. Ezen alapszakra építhető mesterszak lehet elsősorban a Turizmus menedzsment szak, de jó alapot nyújthat a Regionális és környezeti gazdaságtan, a Marketing, valamint a Master of Business Administration mesterszakokra is.

Szakma szépségei:
A szakma az idegenkultúrák megismerésére lehetőséget ad, a külföldi turisták fogadása, a vendégekkel való kapcsolattartás szép szakmai feladat. A turizmus változó környezete sok újdonságot kínál, azok megtapasztalása, befogadása mindig izgalmas. A munkában a sokszínűség dominál: arcok, tájak, kultúrák sokféleségét mutatja. A maradandó turisztikai élmények kialakításában az alkotás öröme, a kreativitás, a siker átélése is megjelenik. Nemcsak a nemzetközi szállodaláncok magas elvárásainak kell megfelelni, hanem az önálló turisztikai vállalkozások létrehozására, sikeres menedzselésére is fel kell készülni.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:
Végzett hallgatóink elhelyezkedési lehetősége igen széles. A nemzetközi és hazai szállodaláncokban közép- és felsővezetőként dolgozhatnak, az utazás szervezés- és értékesítés területén számos utazási iroda közül választhatnak. A vendéglátás üzletei, a borvidékek, a wellness-, gyógyturisztikai- és lovas-szolgáltatók várják a speciális ismeretekkel is rendelkező turisztikai szakembereket. Az önkormányzatoknál turisztikai referensek, szakértők irányítják, koordinálják a turizmus térségi fejlesztését, a helyi, térségi, regionális turisztikai desztináció menedzsment szervezetek igénylik a jól képzett turisztikai szakembereket. A közlekedési szektor, a kultúra több területe végzett közgazdászaink befogadói.

Részletes információk:
Eszterházy Károly Főiskola, Tanulmányi és Információs Központ, Felvételi Iroda
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-424; fax: 36/520-425
Interneten: http://felvi.ektf.hu
E-mail: felvi[K]ektf.hu

Dr. Kovács Tibor, szakfelelős
Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet
3300 Eger, Egészségház u.4.
Tel.: 36-520-400/3084; fax: 36-520-444
E-mail: kovacstibor@ektf.hu

A szakleírás ide kattintva letölthető

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu