Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 

2008 őszén a Gazdaságtudományi Intézet Tudományos Diákköri Konferenciáján az alábbi dolgozatok kerültek bemutatásra


Varga Alexandra - Maqsuadi Ali
Gazdálkodási és menedzsment szak, III. évf.
Mobilkommunikáció: a lehetőségek üzlete
(Mobilkommunikáció Magyarországon, Belltől a 3G-ig)
Témavezető: dr. Gaál Béla, főiskolai tanár

A szerzők dolgozatukban a hazai mobilkommunikáció piacának marketing szempontú elemzését hajtották végre. Vizsgálatuk középpontjában az üzletág fejlődésének bemutatása, valamint a jövőbeni lehetőségek feltárása állt. A szerzők munkájuk során sikeresen alkalmazták azokat az ismereteket és módszereket, melyeket főiskolai tanulmányaik során szerezetek.
A fentiek alapján a zsűri első helyen javasolta a dolgozatot az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

 

Elek Ádám
Gazdálkodási és menedzsment szak, III. évf.

A magyar sportmarketing fejlesztésének szükségessége és lehetőségei
Témavezető: Novotny Ádám, tanársegéd

A szerző a magyar sportvezetés prominens személyiségeivel készített interjúi alapján írta meg dolgozatát, melynek alapötletét a magyar olimpiai csapat vártnál gyengébb pekingi szereplése adta. A tanulmány "elsőkézből" származó, széleskörű, megalapozott információbázisra épül, mely alapján nem csupán helytálló értékelést ad a hazai sportmarketing pillanatnyi helyzetéről, hanem a nemzetközi tapasztalatokat is felhasználva, előremutató javaslatokat is tesz.
A zsűri döntése alapján a dolgozat második helyen jutott az országos megmérettetésre.

 

Bajzát Andrea Rita
Gazdálkodási szak, III. évf .
Minőségirányítás a Phönix-BRV kft-nél

Témavezető: Dr. Papanek Gábor, Professor EmeritusA tanulmány egy -a gyakorlatban működő- minőségirányítási rendszer hatékonyságát értékeli, kérdőíves felmérés alapján. Kimutatja, hogy a minőségirányítási rendszerek bevezetése és következetes betartása kezdetben bár sok, és a dolgozók által fölöslegesnek ítélt adminisztratív pluszmunkát eredményez, hosszútávon azonban a vevők elégedettségéhez, és így a cég stabil, nyereséges működéséhez vezet.
A zsűri, tekintettel az empirikus kutatás eredményeire valamint annak széleskörű irodalmi megalapozottságára, a dolgozatot második helyen jelölte az országos konferenciára.

 

Horváth Balázs
Idegenforgalmi szakmenedzser szak, II. évf.
A turizmus szerepe Magyarország gazdaságában a rendszerváltás után
Témavezető: Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna, gyakorlatvezető tanár

A szerző dolgozatában azt a gazdasági ágat elemezte, melyben a jelenlegi és a közelmúlt gazdaságpolitikusai a magyar gazdaság egyik jelentős növekedési potenciálját látják. A vizsgálati eredményekből kitűnt, hogy bár a rendszerváltás óta a turizmus nyújtotta lehetőségek kiaknázása fokozódott, hazánk turisztikai lehetőségei még mindig lényegesen széleskörűbbek annál, mint amit hasznosítunk.
A zsűri a tanulmányban föltárt eredményeket, azok időszerűségét, valamint a szerző kiváló előadói képességét, logikus gondolatmenetét és a témában való jártasságát értékelve, a dolgozatot harmadik helyen javasolta az országos konferenciára.

 

Szekeres Tünde
Gazdaságismeret szak, IV. évf.

Vállalkozásra fel! (Gazdaságismereti társasjáték középiskolások részére)
Témavezető: dr. Kádek István, főiskolai tanár

A benyújtott, és a konferencián ismertetett pályamű jelen esetben nem elsősorban dolgozat, hanem egy olyan oktatóanyag, mely játékos és ezáltal élvezetes formában segíti a közgazdasági szakközépiskolák tananyagának elmélyítését a tanulókban. Létjogosultságát azok a kísérletek is egyértelműen igazolják, melyeket a szerző több középiskolai osztály tanulói körében is lefojtatott. A kísérletek eredményei az oktatóanyaghoz kapcsolódó elméleti, szakirodalmi és módszertani háttérrel együtt az alkotómunka részét képező konferencia dolgozatban részletes ismertetésre kerülnek.
A zsűri a benyújtott pályaművet innovációs különdíjjal jutalmazta, és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára javasolta.A házi konferencián helyezett, és ezzel az országos konferenciára javasolt tanulmányok mellett, további öt dolgozat került bemutatásra, Csesznok Kitti Dorina; Molnár Zsófia; Orosz Boglárka; Bóta István - Simon Dávid; és Kozma Tamás munkájának eredményeként.A konferencián részt vett hallgatók és konzulens tanáraik
munkáját köszönjük, a továbbjutóknak gratulálunk,
eredményes munkát és az országos konferencián sok sikert kívánunk!

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu