Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 

Az Eszterházy Károly Főiskolán több évtizede működnek Tudományos Diákkörök (TDK). A TDK mozgalom a tehetséggondozásnak egy olyan formája, amelyben a hallgatók az egyéni érdeklődési körüknek megfelelően, tanári útmutatással vagy egyénileg dolgoznak a tanszéki tudományos kutatásokhoz kapcsolódó témákon.

A hallgatói kutatómunka eredményeit a diákok tudományos diákköri dolgozatokban összegzik. A sikeresebb pályamunkák részt vehetnek a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Az országos megmérettetésen való részvétel előfeltétele a dolgozatok szóbeli prezentációinak előzsűrizése az intézményi Tudományos Diákköri Házi-konferenciákon. A tanszéki szakmai zsűrik minősítése és segítő útmutatása alapján vehetnek részt hallgatóink az országos versenyeken.

"Tudásunk sziget az ismeretlen óceánjában,
és minél nagyobbra nő ez a sziget,
annál hosszabb parton érintkezik az ismeretlennel." (Weisskopf)


A tudományos diákköri tevékenység a közgazdasági tudományterületen hosszú évtizedekre nyúlik vissza intézményünkben. Még 1976-ban kezdődött… Abban az időben gazdaságpolitikai olvasókör működött, ami később alakult át a mai értelemben vett tudományos diákkörré, amelynek tagjai már önálló témakutatásokat végeztek. A 80-as és a 90-es években a pénzügyi, és a gazdasági oktatáshoz kötődő témák domináltak. Akkoriban a Humán Tőke Alapítvány támogatásával a gazdaságismeret tanár szakos hallgatók rendszeresen részt vettek külföldi tőzsdelátogatásokon. E látogatások számos, színvonalas, házi- és országos konferencián díjnyertes TDK dolgozat megszületéséhez adtak inspirációt. Az értéktőzsde látogatások a következők voltak:
1993-Frankfurt; 1994-London; 1995-Párizs; 1996-Prága; 1997-Varsó; 1998-Genf

Az elmúlt években a pénzügyi témák mellett vállalati vizsgálatok, munkaerőpiaci elemzések, marketing-témájú, és a turizmus gazdasági jelentőségét taglaló dolgozatok születtek.

Szeretnénk a TDK tevékenységet megújítani és kiszélesíteni! Minden érdeklődő, a tudományos munka iránt elkötelezett fiatalt várunk TDK-zó hallgatóink közé.

A tudományos diákköri munka előnyei hallgatói szemmel

- a hallgató egy hozzá közel álló témában határok nélkül elmélyedhet
- tapasztalatot szerez egy tudományos kutatás elkészítésében
- bővíti és megtanulja alkalmazni a képzés által nyújtott ismeretanyagot
- megtanul jól és logikusan gondolkodni, miközben könyvekkel és jegyzetekkel körülfalazva, milliónyi gondolatfoszlányból értelmes mondatokat alkot
- gyakorlatot szerez egy előadásra való felkészülésben és a nyilvános szereplésben
- ráépítheti a szakdolgozatát, melynek megírása már nem okoz gondot
- ország-világ előtt megmutathatja tudását
- sikere csakis a hallgató képességein és a ráfordított időn múlik
- amellett, hogy büszke lehet az elért eredményre, esetleg országos helyezésre, még az önéletrajzában is előkelő helyet fog elfoglalni
- továbbtanulásnál plusz pont jár érte
- a szabadidőd eltöltésének egy remek lehetősége

A Gazdaságtudományi Intézet hallgatóinak országos eredményei
2003-2015 között

Tanév
Hallgató neve
A dolgozat címe
Témavezető
OTDK-n elért eredmény
XXXII. OTDK (Budapest - BGF, 2015)
2013/2014.
Forgó Fruzsina
A pilisi térség ismertsége Magyarországon és a térség szerepe a hazai turizmusban
Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna
mestertanár
I.
2014/2015.
Hegedűs Georgina
Megújuló vs Fosszilis:
K.O. vagy Káosz lesz a vége?
Dr. Tánczos Tamás főiskolai docens
Csugány Julianna
tanársegéd
II.
XXXI. OTDK (Veszprém, 2013)
2012/2013.
Maszlák Csaba
A vidék változása a XXI. század elején /Falufejlesztés, turizmus/
Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna
gyakorlatvezető tanár
III.
XXX. OTDK (Gödöllő, 2011)
2010/2011.
Nagy Adrienn
Földön, vízen, levegőben - A közlekedési infrastruktúra és a területi versenyképesség összefüggése az Európai Unióban
Tánczos Tamás
adjunktus
II.
Molnár Dániel
Fogyasztói üzletválasztást befolyásoló tényezők az élelmiszerek piacán
Dr. Novotny Ádám
adjunktus
III.
XXIX. OTDK (Debrecen, 2009)
2008/2009.
Elek Ádám
A magyar sportmarketing fejlesztésének szükségessége
Novotny Ádám
tanársegéd
különdíj
Szekeres Tünde
Vállalkozásra fel! (Gazdaságismereti társasjáték középiskolások részére)
Dr. Kádek István
Főiskolai tanár
különdíj
 XXVIII. OTDK (Miskolc, 2007)
2006/2007.
Juhász Zoltán
Az információtechnológiai eszközök szerepe a gyakorlatorientált gazdaságismereti oktatásban
Vas István
tanársegéd
különdíj
Boros Anikó
A világörökség és a turizmus kapcsolata Aggtelek példáján
Dr. Tóthné
Igó Zsuzsanna
adjunktus
II. és különdíj
XXVII. OTDK (Sopron, 2005)
2005/2006.
Juhász Gergely
József
Oktatóprogram a befektetési döntések megalapozásához
Hollóné
Dr. Kacsó Erzsébet
Főiskolai tanár
II.
2004/2005.
Szűcs Ágnes
A fiatalok utazási szokásai
Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna
adjunktus
Oklevél
 XXVI. OTDK (Gyöngyös, 2003)
2003/2004.
Tóth Anikó
A konferenciaturizmus helyzete Magyarországon, különös tekintettel az észak – magyarországi régióra.
Dr. Tóthné
Igó Zsuzsanna
tanársegéd
Oklevél
Csillám Szilvia
A hajdúszoboszlói gyógyfürdő hasznosítása napjainkban.
Dr. Tóthné
Igó Zsuzsanna
tanársegéd
Oklevél


Országos Tudományos Diákköri Tanács
www.otdt.hu

A Gazdaságtudományi Intézet TDK felelőse:
Dr. Tánczos Tamás

Közgazdaságtan és Jog Tanszék, B/226. tanczos.tamas@ektf.hu

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu