Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 

Az Eszterházy Károly Főiskolán az idegen nyelvek oktatásának nagy hagyományai vannak. Az általános idegen nyelv oktatásán túl a főiskolán már 1993-ban elkezdődött a szakmai nyelv tanítása.

A gazdasági szakmai nyelv tudásának fokozódó igénye tette lehetővé, hogy a főiskola Gazdaságtudományi Intézetén belül 1999-ben megalakuljon a Szakmai Idegen Nyelvi Csoport, melynek elsődleges feladata a főiskola nappali és levelező tagozatos hallgatóinak számára Gazdálkodás és menedzsment BA, Emberi erőforrások BA, Turizmus-vendéglátás BA, szakon, valamint a felsőfokú szakképzésben az  Idegenforgalmi szakmenedzser, Üzleti szakügyintéző szakon üzleti, idegenforgalmi gazdasági szakmai idegennyelv oktatása, valamint felkészítés az államilag elismert gazdasági szakmai nyelvvizsgára, amely a BA szakok esetében képesítési követelmény. 2008. szeptember 1-től a Szakmai Idegen Nyelvi Csoport feladata a Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak általános idegennyelv oktatása is.
Jelenleg a Szakmai Idegen Nyelvi Csoport oktatói általános angol, német, orosz nyelvet, valamint angol és német üzleti és idegenforgalmi szakmai nyelvet tanítanak a hallgatóságnak. A magas szintű gazdasági szakmai nyelv oktatása mellett az intézmény fontos feladatának tekintette, hogy a hallgatók számára a gazdasági szakmai nyelv tanulása mellett az államilag elismert gazdasági nyelvvizsgáztatás lehetőségét is megteremtse. Ezen célok megvalósításának eredménye, hogy az Eszterházy Károly Főiskola Szakmai Idegen Nyelvi Csoportja 2000 júniusától a Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központ Akkreditált Gazdasági Nyelvvizsgahelye. Az akkreditáció értelmében a Szakmai Idegen Nyelvi Csoport államilag elismert gazdasági nyelvvizsgák szervezésére, lebonyolítására jogosult.

Egerben, intézetünkben
üzleti és idegenforgalmi gazdasági nyelvvizsgát
tehetnek a vizsgázók
alap-, közép- és felsőfokon
angol, német nyelvekből 
évente három alkalommal (január, május, szeptember).

A szakmai nyelvtudás a diploma megszerzése után jobb elhelyezkedési lehetőséget, magasabb jövedelmet biztosít, és a továbbiakban segít a szakmai előrejutásban is.

A csoport oktatói, óraadói

Név

Beosztás

Tudományos minősítés

Teljes munkaidőben oktató, főállású munkatársak

Dr. Tóth Éva

csoportvezető
főiskolai docens

PhD
Neveléstudomány

Dr. Vas István
főiskolai docens

PhD
Neveléstudomány

Dr. Szép Beáta
adjunktus

PhD
Nyelvtudomány

Hernádi Györgyi
nyelvtanár
 
Dr. Halmosné Vári Judit
nyelvtanár

 

 

Dr. Tóth Éva
Csoportvezető
Vizsgahelyvezető

Eger, 2013. július 1.

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu