Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 


2013

Statisztikai módszerek alkalmazása a piackutatásban

Iparágelemzésben használható statisztikai módszerek alkalmazása

Idősorelemzés módszereinek használata a gazdasági elemzésekben

Az egri borvidék marketing stratégiája és alkalmazható marketing eszközei

"Jó bornak nem kell cégér", avagy szükség van-e bormarketingre?

Két szálloda marketing és menedzsment tevékenységének összehasonlító elemzése

Egy vagy több vállalat, vállalkozás vagy egyéb szervezet marketingtevékenységének elemzése (pl. marketingkörnyezet, stratégia, márkaérték, marketingmix-elemek stb. vizsgálata)

Régiók/települések marketingtevékenységének elemzése (Regional Marketing, Place Marketing)

Fogyasztói magatartás és motivációk vizsgálata a turizmusban vagy egyéb termék/szolgáltatás piacán (pl. környezet- és egészségtudatos fogyasztási szokások vizsgálata)

Helyi, regionális fenntarthatósági elemzések

Az infokommunikációs technológiák hatása
a turisztika szektorra

A turizmus szerepe egy térség versenyképességében: a versenyképesség tényezői és fejlesztésük lehetősége egy adott régióban

Innovatív megoldások a turizmus területén

Az észak-magyarországi régió és településeinek turisztikai versenyképessége

Vállalatvezetők társadalmi és környezeti felelősségének kialakulása és fejlődése a fejlett ipari államokban és Magyarországon

A turizmus szerepe a társadalmi és gazdasági fejlettségben, fejlődésben

Szervezetek humán-erőforrás gazdálkodásának összehasonlító vizsgálata

A személyzetbeszerzés szerepe a hatékony szervezeti muködésben

Egy
választott emberi eroforrás gazdálkodási (HR) tevékenység bemutatása és elemzése

Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon és a foglalkoztatásban

Hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok a munkaerőpiacon és a szervezeti HR-ben

A nők munkaerő-piaci pozícióját befolyásoló tényezők vizsgálata

Atipikus foglalkoztatási formák vizsgálata az EU-ban és Magyarországon

A turizmus jogi aspektusai

A szálláshelyszolgáltatás jogi megközelítése

Az utazási jog szabályozása

Kontrolling információs rendszer kialakítása, működésének elemzése

Egy vagy több turisztikai vállalat pénzügyi eredményességének vizsgálata
és jövőbeni előrejelzése pénzügyi mutatók segítségével

Egy vállalkozás stratégiai és üzleti elemzése

Egy vállalkozás kontrolling rendszerének elemzése

Kockázat és bizonytalanságkezelés egy vállalkozás példáján

Együttműködés és koordináció egy piac szereplői között

Innovációmenedzsment

Stratégiai tervezés, stratégiai menedzsment (Vállalati stratégiák/stratégiai döntések elemzése)

Klaszterek a világban, Európában és Magyarországon

Forgótőke menedzsment a gyakorlatban. (kiemelten: a finanszírozási stratégiák jellegzetességei különbözo szervezeteknél; készletgazdálkodási tevékenység elemzése)

Fogyasztói magatartás és elégedettség vizsgálata választott turisztikai termék vagy szolgáltatás piacán (pl. egészségturizmus, aktív turizmus, "sötét" turizmus) egy tetszőlegesen választott desztinációban

Fogyasztói magatartás és elégedettség vizsgálata egy szabadon választott turisztikai
vállalkozás (szálloda, termál/gyógyfürdő, lovas centrum, stb.) vendégei körében

Egy szabadon választott turisztikai vállalkozás (szálloda, termál/gyógyfürdő, lovas centrum, stb.) marketingkommunikációs
tevékenységének (reklám, PR (corporate identity), direkt marketing, eladásösztönzés, stb.) vizsgálata

Egy szabadon választott turisztikai desztináció (település/kistérség/megye/régió) marketingkommunikációs tevékenységének (reklám, PR, direkt marketing, eladásösztönzés, stb.) vizsgálata

Egy szabadon választott turisztikai vállalkozás (szálloda, termál/gyógyfürdő, lovas centrum, stb.) menedzsment tevékenységének (alkalmazott vezetési stílus, vezetési módszer, munkatársak motiválása, stb.) vizsgálata

Egy szabadon választott turisztikai vállalkozás (szálloda, termál/gyógyfürdő, lovas centrum,
stb.) gazdálkodásának és versenyképességének vizsgálata

A sötét turizmus kínálati elemei, sikertényezoi és fejlesztési lehetőségei egy vagy több tetszőlegesen választott sötét turisztikai vállalkozás vagy desztináció példáján bemutatva

Értékelje és vizsgálja meg a turisztikai lehetoségeket egy szabadon választott település területfejlesztési koncepciójában (hatásmechanizmus, szuprastruktúra, területfejlesztés és turizmusfejlesztés egymásra gyakorolt hatásai stb.

Két hasonló méretű turisztikai desztináció összehasonlító elemzése versenyhelyzetben lévő, pl. fürdővárosok, falusi turizmus, várturizmus,
fesztiválvárosok stb.) vizsgálata

A turizmus lehetséges szerepe egy adott járás felzárkóztatásában (lehetőleg fejletlenebb járásban)

Egy adott járás turisztikai kínálatának többszintű elemzése, ellentmondások és azonosságok keresése (pl. fürdők, várak, néprajzi elemek)

Közlekedési infrastruktúra a turizmus szolgálatában. Elérhetőségi elemzés, egy adott település esetleg térség, TDM területén (kudarcok, lehetőségek)

Egy kijelölt turisztikai szegmens vizsgálata egy adott település turisztikai kínálatában (pl. egészségturizmus, nemzetközi fesztiválok, visszaeső illetve húzó elemek keresése, miértek és hogyan)

Turizmusfejlesztés 2014-20 fejlesztési periódus tükrében egy adott település, esetleg járás, vagy megye tekintetében (koncepciók, tervezési dokumentumok, "bujtatási technikák, később konkrét fejlesztési lehetősége, cél megtudni: miként alakítja át a hazai konkrét desztinációk szerkezetét az új szabályozás)

Visszatérítendő
támogatási formák a turizmus szolgálatában, új lehetőségek egy konkrét fejlesztés vizsgálatában

Egy adott település, vagy konkrét turisztikai fejlesztés magántőkéből. A nyereség mint "éltető erő". Háttérbe szorulnak-e az önkormányzati fejlesztések? Jó példák keresése és elemzése

A társadalmi és gazdasági fejlettség területi különbségeinek turisztikai szempontú vizsgálata Magyarországon / az Európai Unióban

A turizmus lehetséges szerepe Magyarország elmaradott térségeinek felzárkóztatásában (egy választott térség példája alapján)

A kulturális erőforrások, attrakciók, kulturális rendezvények (egy régió/megye/település) kínálatában

Az örökségturizmus keresletének jellemzői

A vallási turizmus hatásainak vizsgálata az Észak-magyarországi/ vagy más régióban

A gasztroturizmus / a gasztronómia helye, szerepe a szabadido kulturált eltöltésében

A
vidéki /falusi turizmus kínálatának értékelése (régió, megye, település) alapján, a vidékfejlesztés hatása a helyi társadalomra

A MICE (hivatásturisztikai rendezvények / a konferenciaturizmus) szerepe, gazdasági jelentosége az Észak-magyarországi régióban/ vagy választott településen

Az oktatás szerepe a turisztikai szakemberképzésben

Borászati vállalkozás(ok) alkalmazkodás vizsgálata a változó piaci feltételekhez a borturizmus fejlesztésén keresztül

A borászati rendezvények és turisztikai hatásuk vizsgálata Egerben és a környékén

Borturizmus Észak-Magyarországon összehasonlítva egy osztrák vagy német térség borturizmusával

Az egri borvidék marketing stratégiája és alkalmazható marketing eszközei a borturizmus területén

A szőlőszüret és a borkészítés folyamata, mint turisztikai célpont (tanulmányterv készítése)

Fogyasztói magatartás vizsgálata borászati rendezvényeken

Két borturizmussal foglalkozó vendéglátóhely programjainak és kínálatának összehasonlító elemzése (Egerben vagy Budapesten)Szakdolgozat témaválasztás
2011. június


Szakdolgozat témaválasztás 2012

Szakdolgozat témaválasztás
2012. június


Szakdolgozat témaválasztás
2013. január


Szakdolgozat témaválasztás
2013. június

Szakdolgozat témaválasztás
2014. január

 

ˇ  Záróvizsga

ˇ  Fogadóórák

ˇ  Korábbi tanulmányok elismerése

ˇ  Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)