Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 


2013

Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe vételével kell betartania. Ezeket a követelményeket, szabályokat az első konzultáció alkalmával feltétlenül egyeztesse a  konzulensével!

 

Statisztikai módszerek alkalmazása a piackutatásban

Iparágelemzésben használható statisztikai módszerek alkalmazása

Idősorelemzés módszereinek használata a gazdasági elemzésekben

A marketing eszközök alkalmazása a nagyvállalati szektorban

Az egri borvidék marketing stratégiája és alkalmazható marketing eszközei

Fogyasztói magatartás vizsgálata egy tetszőleges termék vagy szolgáltatás esetén

Marketingeszközök alkalmazási lehetőségei az élelmiszeriparban

Egy cég/szervezet kommunikációjának (marketingkommunikáció, külső és belső PR, üzleti adminisztráció) vizsgálata

Egy vagy több vállalat,
vállalkozás vagy egyéb szervezet marketingtevékenységének elemzése (pl. marketingkörnyezet, stratégia, márkaérték, marketingmix-elemek stb. vizsgálata)

Régiók/települések marketingtevékenységének elemzése (Regional Marketing, Place, Marketing)

Fogyasztói magatartás és motivációk vizsgálata a turizmusban vagy egyéb termék/szolgáltatás piacán (pl. környezet- és egészségtudatos fogyasztási szokások vizsgálata)

Helyi, regionális fenntarthatósági elemzések

Az infokommunikációs technológiák térnyerésének gazdasági elemzése

A műszaki fejlődés makrogazdasági hatásának elemzése

A versenyképesség
tényezői és fejlesztésük lehetősége egy adott régióban

Régiók gazdaságának összehasonlító elemzése

Fenntartható/környezetbarát fogyasztás – lehetőségek, módszerek, technikák

Vállalatvezetők társadalmi és környezeti felelosségének kialakulása és fejlődése a fejlett ipari államokban és Magyarországon

A bűnözés térbeli differenciáltságának elemzése, kapcsolata a társadalmi – gazdasági fejlettséggel

A demográfiai tényezők térbeli differenciáltságának elemzése, kapcsolata a társadalmi – gazdasági fejlettséggel

Az iskolázottság szerepe a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javításában

Az egészségi állapot közgazdasági összefüggéseinek elemzése

A humánfejlettség térbeli differenciáltságának elemzése

Az infrastrukturális fejlettség térbeli differenciáltságának elemzése, kapcsolata a társadalmi – gazdasági fejlettséggel

A térbeli jövedelemegyenlőtlenségek elemzése

Az ingatlanárak, mint a társadalmi és gazdasági fejlettség területi indikátorai

A komplex társadalmi és gazdasági fejlettség térbeli differenciáltságának elemzése

A környezetszennyezés térbeli differenciáltságának elemzése, kapcsolata a társadalmi – gazdasági fejlettséggel

A turizmus szerepe a társadalmi és gazdasági
fejlettségben, fejlodésben

Kompetencia-vizsgálatok (a munkáltatók által elvárt kompetenciák)

Az oktatási rendszer által kialakított kompetenciák megfelelosége a gazdasági szféra elvárásainak

A tudás alapú társadalom jellemzése; a vállalkozások alkalmazkodása a változó társadalmi-gazdasági feltételekhez

Szervezetek humán-erőforrás gazdálkodásának összehasonlító vizsgálatra

A személyzetbeszerzés szerepe a hatékony szervezeti működésben

Egy választott emberi erőforrás gazdálkodási (HR) tevékenység bemutatása és elemzése

Esélyegyenlőség a munkaeropiacon és a foglalkoztatásban

Hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok
a munkaerőpiacon és a szervezeti HR-ben

A nők munkaerő-piaci pozícióját befolyásoló tényezők vizsgálata
Atipikus foglalkoztatási formák vizsgálata az EU-ban és Magyarországon

Vállalatok humánerőforrás menedzselési gyakorlatának összehasonlító elemzése

Munkaerő-piaci tendenciák Magyarországon és az Európai Unióban

A nem hagyományos foglalkoztatási formák térnyerésének, a munkaviszonyok változásának vizsgálata napjainkban

Vállalatok humán-eroforrás gazdálkodásának összehasonlító vizsgálata

Munkaerő-mobilitást befolyásoló tényezők. A munkaerő-mobilitás gazdasági jelentősége

Globalizáció a társadalmi jogban

Fejlődési tendenciák a gazdasági jogban

Gazdasági jog és környezeti szabályozás

Kontrolling információs rendszer kialakítása, működésének elemzése

Egy kiválasztott gazdaság szervezet- pénzügyi, gazdasági, jövedelmezőségi, piaci helyzetének elemzése

Ügyviteli folyamatok bemutatása, értékelése, továbbfejlesztése (az oktatásban betöltött szerepe, modelleken keresztül)

A magyar és a nemzetközi számviteli szabályozás összehasonlítása

Értékelési módszerek hatása egy vállalkozás vagyoni, jövedelmi helyzetére

A piaci
értékelés lehetőségei a számvitelben

Egy vagy több konkrét vállalat pénzügyi eredményességének vizsgálata és jövőbeni előrejelzése pénzügyi mutatók segítségével

Egy vállalkozás stratégiai és üzleti elemzése

Egy vállalkozás kontrolling rendszerének elemzése

Kockázat és bizonytalanságkezelés egy vállalkozás példáján

Együttműködés és koordináció egy piac szereplői között

Innovációmenedzsment

Innovációpolitika

Stratégiai tervezés, stratégiai menedzsment (Vállalati stratégiák/stratégiai döntések elemzése)

Versenyképesség (mikro- és makroszintű, regionális is)

Gazdaságpolitika

Stratégiai
térkép és/vagy BSC elemzés készítése

Vállalati benchmarking-elemzés

Nyílt innovációs folyamatok, nyitott üzleti modellek

Sikersztori(k) kockázati tőkével

Közszféra-innovációk

Üzleti modell elemzés

Kreatív iparok, kreatív szolgáltatások

Értéklánc-analízis

Információtechnológia és innováció

Szociális innováció

Öko-innovációk

Külföldi működőtőke-befektetések elemzése

A K+F adókedvezmények nemzetközi gyakorlata

Klaszterek a világban, Európában és Magyarországon

A K+F nemzetköziesedése

Smart fiscal consolidation - nemzetközi összehasonlítás

Intelligens szakosodási stratégiák (angol
nyelvtudás szükséges)

Egy konkrét vállalkozás üzleti tervének elkészítése (családi, KKV)

Egy vagy több konkrét vállalat minőségügyi rendszerének elemzése, összehasonlítása (minőségszabályozás, minőségirányítás)

Korszerű logisztikai rendszerek alkalmazása a vállalati gyakorlatban

A KKV- k finanszírozási sajátosságai (különös tekintettel: inkubáció, kockázati toke, banki finanszírozás, faktoring, kockázati tőke)

Értékpapír-piaci, tőzsdei elemzések. Értékpapírok (kötvény részvény szerepe a finanszírozásban)

Forgótőke menedzsment a gyakorlatban. (kiemelten: a finanszírozási stratégiák jellegzetességei különböző szervezeteknél; készletgazdálkodási tevékenység elemzése)

 

Szakdolgozat témaválasztás
2011. június


Szakdolgozat témaválasztás
2012

Szakdolgozat témaválasztás
2012. június


Szakdolgozat témaválasztás
2013. január

 

Szakdolgozat témaválasztás
 2013. június


Szakdolgozat témaválasztás
2014. január

 

·  Záróvizsga

·  Fogadóórák

·  Korábbi tanulmányok elismerése

·  Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu