Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 

2013

Egy cég/szervezet kommunikációjának (marketingkommunikáció, külső és belső PR,
üzleti adminisztráció) vizsgálata

Egy vagy több vállalat, vállalkozás vagy egyéb szervezet marketingtevékenységének elemzése (pl. marketingkörnyezet, stratégia, márkaérték, marketingmix-elemek stb. vizsgálata)

Helyi, regionális fenntarthatósági elemzések

Az infokommunikációs technológiák foglalkoztatásra gyakorolt hatásának elemzése

Választott régió/kistérség munkaerő-piaci jellemzése

Munkaerő-piaci tendenciák Magyarországon és az Európai Unióban

Vállalatvezetők társadalmi és környezeti felelősségének kialakulása
és fejlődése a fejlett ipari államokban és Magyarországon

A demográfiai tényezok térbeli differenciáltságának elemzése, kapcsolata a társadalmi – gazdasági fejlettséggel

Az iskolázottság szerepe a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javításában

Az egészségi állapot közgazdasági összefüggéseinek elemzése

A humánfejlettség térbeli differenciáltságának elemzése

Kompetencia-vizsgálatok (a munkáltatók által elvárt kompetenciák)

Az oktatási rendszer által kialakított kompetenciák megfelelősége a gazdasági szféra elvárásainak

A tudás alapú társadalom jellemzése; a vállalkozások alkalmazkodása
a változó társadalmi-gazdasági feltételekhez

A dolgozók képzése; munkahelyi képzési rendszerek kialakítása

Szervezetek humán-erőforrás gazdálkodásának összehasonlító vizsgálata

A személyzetbeszerzés szerepe a hatékony szervezeti muködésben

Egy választott emberi erőforrás gazdálkodási (HR) tevékenység bemutatása és elemzése

Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon és a foglalkoztatásban

Hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok a munkaerőpiacon és a szervezeti HR-ben

A nők munkaerő-piaci pozícióját befolyásoló tényezők vizsgálata

Atipikus foglalkoztatási formák vizsgálata az EU-ban és Magyarországon

Vállalatok
humánerőforrás menedzselési gyakorlatának összehasonlító elemzése

A nem hagyományos foglalkoztatási formák térnyerésének, a munkaviszonyok változásának vizsgálata napjainkban

Vállalatok humán-erőforrás gazdálkodásának összehasonlító vizsgálata

Munkaerő-mobilitást befolyásoló tényezők. A munkaerő-mobilitás gazdasági jelentősége

Globalizáció a társadalmi jogban

Fejlődési tendenciák a gazdasági jogban

Gazdasági jog és környezeti szabályozás

Kontrolling információs rendszer kialakítása, muködésének elemzése

Egy kiválasztott gazdaság - pénzügyi, gazdasági, jövedelmezőségi, piaci helyzetének elemzése

A kompetenciavagyon felmérési módszerek gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása, konkrét cég(ek) példáján

Egy vállalkozás stratégiai és üzleti elemzése

Egy vállalkozás kontrolling rendszerének elemzése

Kockázat és bizonytalanságkezelés egy vállalkozás példáján

Együttműködés
és koordináció egy piac szereplői között

Innovációmenedzsment

Stratégiai tervezés, stratégiai menedzsment (Vállalati stratégiák/stratégiai döntések elemzése)

Versenyképesség (mikro- és makroszintű, regionális is)

Gazdaságpolitika

Innovációk az emberi erőforrás-menedzsmentben

Egy vagy több konkrét vállalat minőségügyi rendszerének elemzése, összehasonlítása (minőségszabályozás, minőségirányítás)

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu