PO 2012

PO 2011

PO 2010 (2)

PO 2010 (1)

PO 2009

PO 2008

 

 

TANULMÁNYOK A GAZDASÁGTUDOMÁNY KÖRÉBŐL

HU ISSN 2060-9078 (Print)
HU ISSN 2060-9086 (Online)

Köszöntjük az Olvasót!

Tudományos folyóiratot szeretnénk útjára bocsátani: az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézete által gondozott kiadványt. Elképzeléseink szerint intézetünk, munkatársainak kutatási eredményeibe adna bepillantást, de természetesen külső szerzők cikkei számára is szeretnénk fórumot biztosítani, amennyiben azok illeszkednek a szerkesztőségi elképzelésekhez.

E törekvés sem a szándékot, sem a megvalósulást tekintve nem előzmény nélküli. A 90-es években az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményeiben, majd annak Tanulmányok a közgazdaságtan köréből című önálló füzetében jelentek meg az akkori Közgazdaságtan Tanszék oktatóinak és más intézményekben dolgozó kollégáknak cikkei. A későbbiekben a Gazdaságtudományi Intézet által rendezett konferenciák előadásai jelentek meg önálló konferencia-kiadványok formájában. 2005-től Acta Oeconomica címen jelent meg a kutatási eredményeket összegyűjtő kiadvány. 2008-ban Periodica Oeconomica címmel látott napvilágot egy kötet, a párizsi Sorbonne IV. Egyetemmel közös gondozásban, angol nyelvű cikkeket közreadva.

2009-től ez utóbbi címen, folyóiratként jelentetjük meg tudományos kiadványunkat. Követjük az elmúlt évek törekvését: fórumot szeretnénk biztosítani mind a Gazdaságtudományi Intézet, mind a partner-intézmények oktatóinak, kutatóinak, továbbá a gazdasági szféra képviselőinek. Amiben kicsit különbözni akarunk a korábbiaktól az a megjelenés rendszeressége és formája (folyóiratunkat szándékaink szerint minden évben, illetve elektronikusan is megjelentetjük). Szeretnénk továbbá biztosítani kiadványunk folyamatosan magas minőségi színvonalát. Ehhez kérjük mindannyiunk érdekében Olvasóink és leendő Szerzőink támogatását.

A Szerkesztők

 

NOVOTNY ÁDÁM
Gazdaságtudományi Intézet
Eszterházy Károly Főiskola
3300 Eger,
Egészségház u. 4.

novadam@ektf.hu

CSUGÁNY JULIANNA
Gazdaságtudományi Intézet
Eszterházy Károly Főiskola
3300 Eger,
Egészségház u. 4.
csugany.julianna@ektf.hu

Szlávik János (Eger)
Collins, J. Markham
(Tulsa, USA)
Hollóné Kacsó Erzsébet (Eger)
Kádek István (Eger)
Kovács Tibor (Eger)
Papanek Gábor
(Budapest, Eger)