Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

Pályázati felhívás egyetemistáknak, főiskolásoknak

 

Ez év május 1-jén lesz tíz éve, hogy hazánk az Európai Unió tagja lett. Itt az ideje mérleget vonni: mit hozott Magyarországnak az uniós tagság, milyen kihívásokat, lehetőségeket - és ezekkel milyen módon tudtunk élni. A Külügyminisztérium a csatlakozási évfordulóhoz kapcsolódóan esszépályázatot hirdet magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói számára. Párbeszédre és tényeken, tapasztalatokon alapuló mérleg-készítésre hívjuk fel a fiatalokat. Célunk annak sok szempontú, szűkebb- (az egyes szakterületekre fókuszáló) és szélesebb látókörű vizsgálata, hogy hogyan élt Magyarország az uniós tagság nyújtotta lehetőségekkel tagságunk első tíz évében.

 

Pályázni minimum 2000, maximum 3000 szavas, magyar nyelven elkészített esszékkel lehet. A pályázat kötelező eleme az irodalomjegyzék.

 

A pályázók az alábbi három téma közül egy feldolgozására vállalkozhatnak:

 

1. A 10 éves uniós tagság magyar szempontból, annak horizontális vagy egy szakpolitika szempontjából történő értékelése.

 

2. A magyar uniós tagság humán dimenziója: milyen változásokat, lehetőségeket és kihívásokat hozott a hétköznapokban (pl. munka, mobilitás, tanulás) az EU-tagság, az egységes piachoz való csatlakozás.

 

3. Milyen Európához csatlakoztunk, milyen ma az Unió és milyen Európát szeretnék a jövőben? - szubjektív vélemény a magyar EU-tagság első tíz évéről és Európa jövőjéről.

 

A beérkezett pályaműveket a Külügyminisztérium, egyetemi oktatók, a Magyar Külügyi Intézet, a TEAM Europe Magyarország képviselői és egy újságíró által alkotott szakmai zsűri bírálja el.

 

Az esszéket a Külügyminisztérium 2014. március 17-ig várja az eu10@mfa.gov.hu e-mail címen. Kérjük a pályázókat, hogy az esszéjüket tartalmazó elektronikus levél tárgyába ezt írják: "Tíz éve az Európai Unióban - pályázat egyetemistáknak". A pályázók esszéjük beérkezéséről visszaigazolást kapnak.

 

Az esszépályázat első három helyezettje az alábbi nyereményekben részesül:

 

1. díj: gyakorlati lehetőség az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletén és egy brüsszeli tanulmányút az Európai Bizottsághoz.

 

2. díj: gyakorlati lehetőség a Külügyminisztériumban.

 

3. díj: egy Amazon Kindle 5 e-book olvasó uniós tartalommal.

 

A nyertes pályázók meghívást kapnak a tízéves uniós tagság kiemelt kormányzati rendezvényeire ez év április végén, ahol a pályázat díjátadására is sor kerül. http://eu.kormany.hu

**********************************************************

Pályázati felhívás

 

A Cégér - Jó bornak tervezz címkét! alkotói pályázat 2014. február 3-án ismét meghirdetésre került!

 

A pályázat célja a design és a bor találkozási pontján a fiatal grafikusművészek és borászok egymásra találásának elősegítése, továbbá hosszú távon az együttműködés lehetőségének megteremtése.

 

Téma:

CÉGÉR Jó bornak tervezz címkét! - címke, és arculattervezés. A fiatal magyar borászok termékeinek vizuális megjelenésének és eladhatóságának javítása. A kiválasztott 10 fiatal grafikus 10 fiatal borász 1-1 borának/borcsaládjának tervez arculatot.

 

Az első forduló keretében valamennyi pályázónak Figula Mihály Sóskút 2013 Olaszrizling Dűlőválogatás nevű borához kell címke terv(ek)et készíteni. Egy pályázó több címke tervvel is pályázhat.

 

A pályázatok leadásának határideje: 2014. február 24. 12:00

 

Az első forduló jelentkezési határidejének lezárultát követően, 2014. március 2-ig, a - kiíró által felkért - 12 fős szakmai zsűri kiválasztja a 10 legjobbnak tartott pályázót. A kiválasztott 10 pályázó vehet részt a második fordulóban.

 

A második forduló keretében 10 borász csatlakozik a programhoz. A Pályázatban résztvevő Művész vállalja, hogy 2014.március 6-án részt vesz a kiíró által szervezett bortréningen. A tréningen való részvétel a Művész számára díjtalan. Ezt követően nyilvános sajtóesemény keretében minden pályázó mellé kisorsolnak egy borászt. A második forduló során a pályázó feladata a "borásza" által meghatározott bor címkéjének megalkotása.

 

A második fordulóban elkészített címkék leadásának határideje: 2014. március 30. 24:00

 

Elbírálás:

A szakmai zsűri a második fordulóban leadott címkék közül kiválasztja az első és második helyezettet, ill. a Facebook-on leadott szavazatok alapján megszületik a közönségdíj.

A nyilvános eredményhirdetésére 2014. április 10-én kerül sor

 

Díjak: 1. HELYEZETT (bruttó) 1 000 000 (azaz egymillió) Ft
2. HELYEZETT (bruttó) 300 000 (azaz háromszázezer) Ft
KÖZÖNSÉGDÍJ (bruttó) 250 000 (azaz kettőszázötvenezer) Ft

A Kiíró a Pályázat kapcsán az időpontváltoztatás jogát fenntartja.
http://www.cegerajobornak.hu

**********************************************************

 

Visegrád Ösztöndíj Program / Visegrad Scholarship Program (VSP)
A Nemzetközi Visegrádi Alap (International Visegrad Fund) ösztöndíját 2014. január 31-ig lehet megpályázni angol nyelven.

Pályázhatnak: közép- és kelet-európai egyetemi hallgatók, akik legalább már négy szemesztert elvégeztek a jelentkezés időpontjában.

A teljes kiírás angolul: http://visegradfund.org/scholarships/
http://visegradfund.org/scholarships/instructions/

The International Visegrad Fund offers Master's and Post-Master's scholarships awarded to selected scholars for periods of 1 or 2 semesters (with the exception of Master’s scholarships within the In-Coming scheme where 1– to 4-semester scholarships can be awarded). Given the annual budget of €1,190,800, the Fund will award over 300 semesters in total in the academic year 2014/2015 (more information).
Applicants whose current (i.e., at the time of applying) university or employer is further than 1,500 km from the selected host university/institute are eligible for a one-time travel grant (see the Instructions).
Citizens of the following countries and territories can apply:
Albania (AL), Armenia (AM), Azerbaijan (AZ), Belarus (BY), Bosnia and Herzegovina (BA), Czech Republic (CZ), Georgia (GE), Hungary (HU), Kosovo (XK), Macedonia (MK), Moldova (MD), Montenegro (ME), Poland (PL), Russia (RU), Serbia (RS), Slovakia (SK), and Ukraine (UA).

The scholarship program is not applicable to, nor does it cover full studies within joint programs (i.e., double- or multiple-degree). The scholarship does not cover studies/research at other institutions or in other countries than those specified in the application form. The scholars are expected to work on their study/research projects at the host university/institution for the entire scholarship period. All applicants must have finished at least 4 semesters of university at the time of applying.
Scholarship schemes:
- Intra-Visegrad Scholarships (within CZ, HU, PL, SK)
- In-Coming Scholarships (from AL, BA, XK, MK, ME, RU, and RS)
- Scholarships for EaP (from AM, AZ, BY, GE, MD, and UA)
- Out-Going Scholarships (to AL, AM, AZ, BY, BA, GE, XK, MK, MD, ME, RS, and UA)
- Visegrad Scholarships at OSA (separate fellowship program)
If selected each scholar receives the scholarship funding at the beginning of each five-month period (semester) upon a written confirmation from the host university/institution (see Article 4 of the Contract).


Deadline for all scholarship applications (with the exception of Visegrad Scholarships at OSA) is at 12:00 p.m. (noon) on January 31 each year. Results are announced by mid-May.

 

 

**********************************************************

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának Statisztika tanszéke (az egyetem Survey Statisztika mesterképzésének gazdája) diákversenyt hirdet alapképzésben résztvevő, a survey statisztika iránt érdeklődő alapszakos hallgatók számára. Kérjük, segítsék a versenyfelhívás diákokhoz való eljuttatását a http://survey.tatk.elte.hu/verseny honlap megosztásával, a csatolt plakát kiragasztásával.

 

Jelentkezési határidő: 2014. január 30.

 

Részletek:

A verseny célja:

- A kvantitatív kutatási módszerek és statisztikai technikák iránti érdeklődés felkeltése,

- a diákok bátorítása a valós társadalmi-gazdasági problémák objektív módszerekkel történő, problémacentrikus megértésére,

- az adatforrásokkal, adatokkal és az elemzési eredmények interpretációjával kapcsolatos kritikai hozzáállás fejlesztése,

- az adatforrások és adatelemzési módszerek kreatív használatának bátorítása.

 

A feladat a 2008-ban kirobbant gazdasági világválság hatására megindult társadalmi, gazdasági, politikai változások valamely aspektusának statisztikai elemzéssel történő bemutatása. A perspektíva (globális vagy lokális, makro- vagy mikro-) szabadon megválasztható.

A versenyen kétfős csapatok indulhatnak, kutatási jelentésüket írásban kell leadni. A bírálók által legjobbnak ítélt három csapat szóbeli prezentáción ismerteti kutatási eredményeit.

A legjobbnak ítélt csapatok szponzoraink (a Budapest Intézet, a Századvég és a Tárki hozzájárulásával) szakmai továbbfejlődésüket támogató nyereményekben részesülnek: részvétel a Stata statisztikai szoftvert bemutató tanfolyamon, betekintés a Budapest Intézet módszertani műhelyébe, konferenciaszereplés és tudományos publikáció készítésének támogatása a Survey Statisztika mesterszak oktatói részéről, szakkönyvek és pénzjutalom.

 

 

**********************************************************

 

 

"Szociálisan hátrányos helyzetű, magyar állampolgársággal rendelkező, tehetséges fiatalok részére szóló felsőoktatási ösztöndíj" pályázat
(a pályázat kódszáma 2014/I/1.)

 

A Humanitás Szociális Alapítvány "Felsőoktatási ösztöndíj" programja keretében pályázatot hirdet "Szociálisan hátrányos helyzetű, magyar állampolgársággal rendelkező, tehetséges fiatalok részére szóló felsőoktatási ösztöndíj" elnevezéssel magyar állampolgárságú szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók részére.

 

 

A Program kiírásának indokai

 

A magyarországi társadalmi, gazdasági és szabályozási környezetben - így többek között az államilag finanszírozott egyetemi és főiskolai férőhelyek és a megpályázható ösztöndíjak számának drasztikus csökkentése folytán - a szociálisan hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok számára a hazai felsőoktatásban való részvétel korlátozott körben elérhető. A hazai szociális helyzet jellemzője továbbá a tartós szegénységből eredő és a kilátástalanságot középpontba helyező attitűd felerősödése: a szociálisan hátrányos helyzetben lévők - és különösen a mélyszegénységben élők - egy része mára már nem hisz a kitörés és a tanulás útján elérhető jobb életminőség lehetőségében.
További, különösen az ország elmaradottabb térségeiben tapasztalható kedvezőtlen tendencia a fiatalok elkallódása munka- és továbbtanulási lehetőségek híján, valamint szűkebb környezetük - negatív példájú - szocializációs hatására.
A Humanitás Szociális Alapítvány Kuratóriuma úgy ítéli meg, hogy fentiekben vázolt negatív tendenciák ellensúlyozásaként a diplomát szerző fiatalok az egyetem vagy főiskola elvégzése után jobb esélyekkel indulhatnak a munkaerőpiacon, jelentősen növelve ezzel a hátrányos szociális helyzetből való kitörés lehetőségét, továbbá a kitörés lehetőségével élők, példamutató cselekedetükkel másokat is az útkeresés ezen irányába, a tanulás útjára terelnek.

 

A Program célkitűzései

 

- A Humanitás Szociális Alapítvány a fenti - különösen a szegénységhez köthető és elsősorban egyfajta szemléletmódban megnyilvánuló - negatív tendenciák ellensúlyozása mellett példát kíván mutatni a társadalom tagjai számára.

 

- E programunkkal egyaránt meg kívánjuk szólítani a nehéz helyzetben lévő pályázókat és a társadalom azon szereplőit is, akik eddig passzívak voltak e jelenségekkel szemben.

 

- Segítséget kívánunk nyújtani azon fiataloknak, akik számára tehetségük és szorgalmuk mellett pusztán rossz anyagi körülményeik jelentik az egyetlen akadályt a továbbtanulás révén elérhető céljaik megvalósításában.

 

- További fontos célkitűzésünk, hogy a fiatalok a tehetség kibontakozását hátráltató környezetből kiemelhetőek legyenek és a későbbiekben a társadalom hasznos tagjaivá válhassanak.


- Az anyagi támogatás mellett egy olyan szellemiséget szeretnénk közvetíteni, amelynek lényege, hogy az általunk támogatott tehetséges fiatalok későbbi életük során a társadalomnak - nemcsak szakmailag jól képzett - hanem szociálisan érzékeny tagjaivá is váljanak. Ez azt is jelentheti, hogy ha a jövőben, élethelyzetük és lehetőségeik megengedik, akkor aktívan támogassák a következő fiatal generációk szociálisan hátrányos helyzetű tagjait.
A Humanitás Szociális Alapítvány e nemes célok eléréséhez kíván ösztöndíjprogramjával közvetlenül hozzájárulni és példamutató magatartásával a társadalmi szemléletformálást segíteni.

 

A pályázat célja, hogy magyarországi nappali tagozatos felsőoktatási alapképzésben részt vevő (vagy részt venni szándékozó), tehetséges, magyar állampolgárságú hallgatókat támogasson ösztöndíj formájában a felsőoktatási költségtérítési díjak (tandíjak), illetve a felsőfokú tanulmányaikkal kapcsolatos egyéb kiadások, illetve megélhetési költségeik vonatkozásában.

 

Pályázhatnak azon 18 és 25 év közötti életkorú, magyar állampolgársággal rendelkező, tehetséges fiatalok,, akik valamely magyarországi felsőoktatási intézmény alapképzésében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy ilyen alapképzésben kívánnak részt venni.
Az igényelhető támogatás formája: ösztöndíj
A pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf. 513

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 15.

 

 

A pályázatnak tartalmaznia szükséges

 

- Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (letölthető a "Pályázatok" menüpont "Letölthető dokumentumok" pontjában) és a teljes pályázati dokumentációt.

 

- A mellékelt pályázati adatlapon szükséges a Pályázó részletes önéletrajzszerű bemutatkozása, amelyből kiderül többek között kvalitása, érdeklődési köre, személyisége, szűkebb környezetéhez és a tágabb közösséghez való viszonya, szociális körülményei.

 

- A pályázati adatlaphoz mellékelt pályamunkában a Pályázónak konkrétan meg kell jelölnie azt a programját és annak pontos költségigényét, amellyel a pályázati kiírásban meghatározott célt el kívánja érni. Itt szükséges annak prezentálása is, hogy a Pályázónak a diploma megszerzését követően milyen tervei és elképzelései vannak a jövőre nézve, és ennek elérése érdekében milyen lépéseket kíván tenni.

 

- Szükséges a Pályázó tanulmányaival és egyéb - a pályázat elbírálása szempontjából figyelembe vehető - tevékenységével kapcsolatos igazolások másolatának csatolása [iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, az előző, teljesített félévek jó tanulmányi eredményének igazolása (bizonyítvány illetve index másolat, tanulmányi versenyeken elért eredményeket tanúsító dokumentumok, pedagógusok által kiállított ajánló levelek és egyéb iskolai oklevelek stb.]


- A Pályázó szociális helyzetével összefüggésben a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat által kiállított hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyek számáról, jövedelméről, az önkormányzat által folyósított/biztosított ellátások jogcíméről, mértékéről, illetve annak hiányáról.

 

- Az egy háztartásban élők rendszeres, illetve eseti jövedelmét igazoló munkáltatói igazolások, szociális, illetve tb ellátások összegét megállapító hatósági határozat másolata stb.

 

- A pályázati adatlapon meg kell jelölni az igényelt ösztöndíj pontos összegét, tételesen kifejtve, hogy azt a Pályázó mire fordítaná (pl. tandíj, tankönyvek és taneszközök beszerzése, a lakhatás megoldása stb.).

 

- A pályázat fontos része, hogy a Pályázó rendelkezzen olyan - felsőfokú végzettségű - személyes szellemi támogatóval, szakmai mentorral, aki a pályázathoz csatolandó támogató levelével felvállalja a Pályázó fiatal életútjának felsőfokú tanulmányai alatti követését.

 

- A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a Pályázó nevének feltüntetésével a részére megítélt támogatás összegét, a pályamunkát, valamint támogatás révén a Pályázó későbbi életében bekövetkező eredményekről szóló beszámolót saját tevékenysége körében honlapján vagy egyéb módon közzé tegye, illetve példamutató programjában felhasználja.

 

- A Pályázó részéről szükséges továbbá annak vállalása, hogy az Alapítvány részére a szemeszter lezárását követően beszámol tanulmányi eredményeiről, szociális helyzetéről és életének alakulásáról, közösségi tevékenységéről, esetleges önkéntes munkáiról, tanulmányi- illetve sportversenyeken elért eredményeiről valamint a kapott ösztöndíj pályázati kiírásnak megfelelő felhasználásáról, az azt igazoló bizonylatok csatolásával.


**********************************************************

 

Tudományos csereprogram (SCIEX NMS-CH)

 

A SCIEX Ösztöndíj a Svájci Hozzájárulás részét képező olyan támogatási eszköz, mely bármely olyan, az EU 10 tagállamából (BGR, CZE, HUN, LTU, LVA, POL, ROU, SVK, SVN, SVJ) érkező kutatókat támogat minden tudományág területéről, akik svájci kutatókkal, svájci kutatóintézetben folytatnák kutatásaikat.

A program az ösztöndíjasok kutatói elhelyezését (munkáltatói kifizetések költsége, utazási költség) és a 2 mentor háromszori utazását finanszírozza az adminisztrációt is ellátó fogadóintézménynek történő kifizetéssel. A program a poszt-doktori képzésben résztvevő kutatóknak (korhatár nélkül) 6-18 hónapos, a doktori képzésben résztvevőknek 24 hónapos időtartamra finanszírozza elhelyezését. Minden olyan egyéb költséget az ösztöndíjas munkájával kapcsolatban, amelyet az ösztöndíj nem fedez, a fogadóintézménynek kell finanszíroznia.
Az ösztöndíjasnak, a két mentornak és a kibocsátó és fogadó intézményeknek együttesen kell pályázniuk az ösztöndíjra.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. 04. 01.
Kiválasztási interjú: 2014. augusztusa
A SCIEX Ösztöndíjról további információk az alábbi linken érhetőek el: http://www.sciex.ch/

**********************************************************

Legyél te is on the spot!"
Helyszíni tudósítókat keresünk!

 

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében Norvégia, Liechtenstein és Izland - támogató - országokba történő ifjúsági tanulmányutak lebonyolítására.

 

"UTAZZ EL, KUTASD FEL, MUTASD BE!"

 

A tanulmányutak célja, hogy a kiutazó fiatalok egyénileg, vagy 2 fős csapatokban minimum 2 hét alatt (maximum időtartam nincsen meghatározva) a megjelölt (támogató) országokban - vagy azok valamelyikében - olyan "jó gyakorlatokat", jó példákat kutassanak fel, amelyek itthon is alkalmazhatóak különböző társadalmi problémák kezelésére, társadalmi szemléletformálásra illetve a modern kommunikációs lehetőségek segítségével (blog, videómegosztó, instagram, facebook, twitter stb.) könnyedén terjeszthetőek, népszerűsíthetőek.

 

Ki pályázhat, kiknek szól a kiírás?

 

A pályázat a magyarországi civil szektorban, civil életben aktív, a magyar társadalom problémáinak megoldása iránt elkötelezett 18-30 év közötti fiataloknak szól, akik:

- magabiztosan kommunikálnak angolul és/vagy a támogató országok nyelvein - így képesek riportokat, interjúkat készíteni;

- szívesen utaznak, látnak világot, és képesek önállóan megszervezni útjukat;

- hatékonyan alkalmazzák a modern kommunikációs eszközöket (blog, videómegosztó, instagram, facebook, twitter stb.) tudósításaikra;

- önállóan be tudják mutatni itthon a külföldön tapasztaltakat a médiában, ill. egyéb fórumokon.

 

A felderítendő és bemutatandó "jó gyakorlatok témái" lehetnek:
- állampolgári és emberi jogok érvényesítése;
- jó kormányzás, átláthatóság és részvételi demokrácia működése;

- kisebbségi jogok, esélyegyenlőség érvényesülése (etnikai, vallási, nyelvi, ill. szexuális orientáció alapján);

- rasszizmus, idegengyűlölet, antiszemitizmus, homofób viselkedésminták, valamint a gyűlöletbeszéd- és cselekmények visszaszorítása;

- a megkülönböztetés és kirekesztés elleni küzdelem, társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése;

- szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása;

- nemek közötti esélyegyenlőség elősegítése, harc a nemi- és családon belüli erőszak, illetve emberkereskedelem visszaszorítása érdekében;

- kultúrák közötti különbségek elfogadása;
- környezeti, társadalmi fenntarthatóság érvényesítése.

 

Mit biztosítunk ehhez?
Anyagiakat...

 

A kiutazó fiatalok egyszeri maximum 3000 euró/fő támogatást igényelhetnek minden költségük fedezésére ösztöndíj formájában a tanulmányút időtartamától függően (2 hét=1500 euró).

 

Segítséget az út megtervezésében…

 

A kiválasztott fiataloknak még az indulás előtt a lebonyolító alapítványok segítséget nyújtanak az úti- és kommunikációs terv véglegesítésében, és a támogató országok lehetséges meglátogatható szervezeteivel, intézményeivel való kapcsolatfelvételben.

 

Az együttműködésre nyitott civil szervezetekről lista itt:

 

http://norvegcivilalap.hu/hu/node/550 és itt található: http://www.ngonorway.org. A szervezetekkel azonban a kapcsolatot felvenni a pályázóknak kell!

 

Milyen feltételeket kell teljesíteni?

A kiutazó fiatalok maguk szervezik és bonyolítják le tanulmányutjaikat, az időtartam függvényében azonban elvárás, hogy rendszeresen blogoljanak, azon keresztül számoljanak be a kint tapasztaltakról. Továbbá:

- az utazást követően (1 hónapon belül) el kell készíteniük minimum 5 db 2-3 perces kisfilmet és egy hosszabb (kb. 10 perces) filmet, amelyek megjelennek az NCTA honlapján, facebook oldalán, egyéb felületein;

- összefoglaló beszámolót kell írniuk a tapasztalataikról a program végén, amely szintén nyilvános lesz az NCTA honlapján;

- illetve lehetőségeikhez mérten részt kell venniük az NCTA keretében tervezett workshopokon, konferenciákon, hogy előadás keretében számoljanak be a támogató országokban tapasztaltakról.

 

Hogyan és meddig lehet pályázni?

 

- Egy jelentkezési űrlapot kell kitölteni az on-line rendszerben (http://www.norvegcivilalap.hu) az előzetes regisztrációt követően. Amelyben - többek között - vázolni kell egy rövid koncepciót az útról (mit, milyen témában és hol fog felderíteni, és azt hogyan, kiknek fogja bemutatni a hazatérő pályázó).
Mit kell még beküldeni (csatolni az on-line rendszerben)?

- Önéletrajz (szokványos vagy videó CV, prezi stb.);

- motivációs levél (benne, hogy milyen hazai társadalmi problémák foglalkoztatják a pályázót, amelyre vonatkozóan a támogató országokban keres alkalmazható gyakorlatokat);

- egy max. 2 perces hatásos, frappáns és meggyőző videó (valamelyik videó megosztó portálról belinkelve) a terveiről és önmagáról;

- ajánló levél egy civil szervezettől (a jelentkező civil elköteleződéséről, társadalmi problémákkal, ügyekkel kapcsolatos civil tevékenységéről, tapasztalatairól).

 

Jelentkezési határidő: 2014. január 31.

A jelentkezések elbírálásának menete:

A pályamunkák beérkezését követően egy a lebonyolító alapítványok által felkért 5 tagú zsűri (amelynek legalább két tagja a lebonyolító alapítványok képviselője, további tagjai független külső szakértők) választja ki a szóbeli interjúkra behívandó jelölteket (5-10 fő a jelentkezések számának függvényében), akik közül a legrátermettebbek utaznak a támogató országokba.

 

A végső döntés a személyes elbeszélgetéseket követően születik meg, várhatóan 2014. március 14-ig.

 

A tanulmányutak lebonyolításának időkerete:
2014. április 01.-2014. december 31.

További információ:
Kárpátok Alapítvány-Magyarország,
36-516-750, karpatok@norvegcivilalap.hu
http://norvegcivilalap.hu

**********************************************************

ÚT A DIPLOMÁHOZ
Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázati kategória kódja:
UD-13-A/B


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet a 2013/2014. tanév őszi és tavaszi félévre a felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási programban való részvételre összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) vonatkozó rendelkezéseivel.


A hátrányos helyzetű, köztük a roma fiatalok felsőoktatási részvétele alacsonyabb, illetve a lemorzsolódásuk, kimaradásuk esélye magasabb, mint a nem hátrányos helyzetű hallgatók esetében. Ez különböző okokra vezethető vissza, melyek közül megemlíthetőek a köznevelési intézményrendszerben tapasztalható területi és intézmények közötti különbségek, és az ebből fakadó oktatási esélyegyenlőségi különbségek, valamint a családok társadalmi-gazdasági státuszából fakadó lehetőségek korlátai. Tekintettel arra, hogy a legrosszabb továbbtanulási esélyű tanulók körében a roma származású tanulók aránya magas, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keretmegállapodásra - amennyiben azt a jelentkezők száma megengedi (vagyis a feltétel teljesítéséhez elegendő arányban pályáznak jogosultságukat megfelelően igazoló roma jelentkezők) - a támogatottak legalább 50%-áig roma származású jelentkezőket kell bevonni.


1. A pályázat célja

1.1. Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú tanulmányaik megkezdésének folytatásának támogatása.

 

2. A támogatás formája és mértéke

2.1. A támogatás vissza nem térítendő, amely előfinanszírozás formájában kerül folyósításra.

 

2.2. A felhívás két komponense pályázható:

 

- "A" komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében összességében 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2013/2014-es tanév I. és II. tanulmányi féléveire (10 hónapra) vonatkozóan, 2013. szeptember 2. és 2014. június 30. közötti időszakra. Az ösztöndíj támogatás kifizetése utalással történik.


- "B" komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében az önköltséges hallgató maximum 220 000 Ft/ félév önköltség-támogatásban részesül. A támogatás nagysága nem haladhatja meg képzési önköltség mértékének 85%-át és nem lehet kevesebb, mint a képzési önköltség 60%-a. (Amennyiben az önköltség mértéke meghaladja a 258 000 Ft összeget félévente, ez utóbbi feltételt nem kell figyelembe venni.) A hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati felhívásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja.

 

2.3. Az önrész tekintetében:
- a program "A" komponense keretében önrész kötelezően nem kerül előírásra,
- a "B” komponens keretében a támogatás nagysága nem haladhatja meg a képzési önköltség mértékének 85%-át.


2.4. A hallgató mindkét komponens esetében akkor jogosult a második félévi támogatásra, amennyiben a pályázat beadásának félévében legalább a mintatanterv 50 százalékának megfelelő kreditet teljesített és a második félévben is hallgatói jogviszonyban áll ugyanannál a felsőoktatási intézménynél.


3. Pályázat benyújtására jogosultak

3.1. Az ösztöndíj- és önköltség-támogatási programra 2013 őszi és tavaszi félévben Magyarország területén működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló önköltséges hallgatók jelentkezhetnek.

 

FIGYELEM! Egy önköltséges hallgató egyszerre csak az egyik komponensre pályázhat.

 

3.2. Pályázatot nyújthat be a Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester vagy osztatlan képzésen, nappali, esti vagy levelező tagozaton hallgatói jogviszonnyal rendelkező, magyar állampolgárságú önköltséges hallgató, amennyiben az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, vagy azonos szintű más képzésben nem vesz részt (pl.: mesterképzésben való részvétel csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a szintnek megfelelő végzettséggel és nem is vesz részt más ilyen végzettséget adó képzésben).


FIGYELEM! Nem pályázhat felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató és az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a felsőoktatásba alprogram 2013. évi pályázatában támogatásban részesülő hallgató. Továbbá nem pályázhat azon hallgató, aki jelen kiírás évében azonos célra jelen pályázat beadási határidejéig egyedi kérelem alapján támogatásban részesült. Az "A” komponensre nem pályázhat az a hallgató, aki roma szakkollégium tagja. Roma szakkollégium tagja a "B” komponensre csak abban az esetben pályázhat, amennyiben az önköltség fedezésére fordítható támogatásban a roma szakkollégiumi program keretében nem részesült.


3.3. A komponensekre vonatkozó speciális feltételek a következők:


"A" komponens: Ösztöndíj-támogatási komponens keretében pályázatot nyújthat be az a jelentkező, aki:
- önköltséges képzésben 2013-ban hallgatói jogviszonnyal rendelkezik ÉS
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek)

minősül, VAGY
- utógondozásban részesül VAGY
- azon 25 év feletti hallgató:

- akinek havi jövedelme nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (3) b) pontjában meghatározott összeget (114 000 forint) VAGY

- regisztrált álláskereső VAGY

- amennyiben nem munkavállaló és nem regisztrált álláskereső abban az esetben önkéntes nyilatkozata alapján havi bevétele nem haladja meg a 114 000 forintot.

 

"B" komponens: Önköltség támogatási komponens keretében pályázatot nyújthat be az a jelentkező, aki:
- önköltséges felsőoktatási képzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik ÉS

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9. pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősül VAGY - utógondozásban részesül VAGY

- azon 25 év feletti hallgató:

- akinek havi jövedelme nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (3) b) pontjában meghatározott összeget (114 000 forint) VAGY

- regisztrált álláskereső vagy

- amennyiben nem munkavállaló és nem regisztrált álláskereső abban az esetben önkéntes nyilatkozata alapján havi bevétele nem haladja meg a 114 000 forintot.

 

 

FIGYELEM! Nem pályázhat az az önköltséges hallgató, akinek önköltségének megtérítését más program fedezi.

3.4. Mindkét komponens esetében a támogatott hallgatók legalább 50%-áig roma származású tanulót kell bevonni. Ettől eltérni abban az esetben lehetséges, ha a jogosultsági feltételeknek megfelelő roma származású jelentkezők száma ezt nem teszi lehetővé.

3.5. Az ösztöndíj-, illetve az önköltség-támogatás csak beiratkozott/adott félévre bejelentkezett tanuló részére folyósítható. Hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén a támogatást vissza kell fizetni.

3.6. Egy hallgató egyszerre csak az egyik komponensre pályázhat.

3.7. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely:

- a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,

- a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,

- korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,

- a pályázónak - a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével - adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozása) van,

- a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

3.8. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztörvény) értelmében a pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.


3.9. Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban:
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

 

3.10. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

 

3.11. A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles kezdeményezni érintettségét, amennyiben

- a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

- b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
- c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
- d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

- e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,4. Rendelkezésre álló keretösszeg

4.1. A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 133 491 000 Ft, azaz százharminchárommillió-négyszázkilencvenegyezer forint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. mellékletének XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/59/7. Roma ösztöndíj programok című fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

 

5. Támogatási időszak

5.1. A Programban elnyerhető támogatás a 2013/2014. év őszi és tavaszi félévére, 2013 szeptemberétől és 2014 júniusáig tartó időszakra vonatkozik.

 

6. A pályázatok benyújtásának határideje
6.1. A pályázatok beadási határideje: 2013. december 23., 24:00 óra.
FIGYELEM! Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben határidőre véglegesítésre került.

7. A pályázat lebonyolítója:
7.1. A pályázat lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

8. A pályázatok benyújtásának módja

8.1. Az ösztöndíjra pályázó hallgató az internetes pályázatkezelő rendszerben (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer - továbbiakban: EPER) regisztrál (ld.: Útmutató 4. pontja), a regisztrációt követően az EPER-ben nyújtja be a pályázatot, az elektronikus pályázati űrlaphoz csatolja a kötelező mellékleteket. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.

 

8.2. A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.emet.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben (a Pályázati Útmutató 4.2. pontjában leírtak szerint), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációt követően az EPER-ből ki kell nyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot, és postai úton beküldeni a Támogatáskezelő részére (Útmutató 4.2.2. pontja szerint).

 

8.3. Amennyiben roma származásának figyelembe vételét kéri, és erről önkéntes nyilatkozatot tett, a helyi, annak hiányában a területi roma/cigány nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az Országos Roma Önkormányzat eredeti ajánlását is csatolja.

 

8.4. A pályázati anyag kötelező melléklete:
- minden esetben: a 2013. őszi félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolás;

- utógondozott jelentkező esetében: az utógondozás elrendeléséről hozott 1 évnél nem régebbi határozat illetékes hatóság által hitelesített másolata, vagy - a gyámhatóság által - kiállított igazolás;

- utógondozói ellátásban részesülő jelentkező esetében: az utógondozói ellátás elrendeléséről hozott 1 évnél nem régebbi határozat VAGY a gyámhatóság által kiállított igazolás;

- hátrányos helyzetű jelentkező esetében:
- a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság határozata vagy igazolása arról, hogy a jelentkezőt a középfokú tanulmányai során védelembe vették VAGY

- a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság határozata vagy igazolása arra vonatkozóan, hogy a jelentkező középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatásban/kedvezményben részesült vagy az illetékes gyámhatóság határozata, illetve igazolása arra vonatkozóan, hogy a jelentkező középfokú tanulmányai során intézeti vagy állami nevelt volt (akit gyámhatóság állami nevelésbe vagy átmeneti, illetve tartós nevelésbe vett.)

 

FIGYELEM! A gyámhatóság által kiállított igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:

- a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait (születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím),

- a jelentkező középfokú tanulmányok idejére vonatkozóan a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra/rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság tényét, idejét, a kiállító önkormányzat megnevezését és az elrendelő határozat számát;

- a jegyző hiteles aláírását és a bélyegzőlenyomatot.

 

FIGYELEM! A hátrányos helyzetről kiállított igazolások a jelentkező középfokú tanulmányai alatti időszakot kell, hogy magukba foglalják, és a jelentkező számára csak akkor vehető figyelembe, ha a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor a jelentkező nem töltötte be a 25. életévét.

 

FIGYELEM! A hátrányos helyzet fennállását igazolhatja az Oktatási Hivatal által kiadott, a felvételi eljárásban a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó részhatározat is, illetve, a jogorvoslati eljárás eredményeképp hozott határozat arra vonatkozóan, hogy a hallgató hátrányos helyzetű.


- halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező esetében:

- a hátrányos helyzet fennállását igazoló dokumentumok mellett jegyző előtt tett önkéntes szülői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező tankötelessé válásának időpontjában a törvényes képviseletét ellátó szülei legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkeztek, illetve az erről szóló jegyző által a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 27. § (2),(4)(5) bekezdése alapján kiadott hatósági bizonyítvány/igazolás, VAGY

- gyámhatóság által kiállított határozat/igazolás arra vonatkozóan, hogy a jelentkezőt tartós nevelésbe vették (nem feltétlenül a középfokú tanulmányok idején).

 

FIGYELEM! Tartós nevelésbe vétel esetén a gyámhatóság által kiállított igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:

- a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait (születési hely, idő, anyja születési neve lakcím),
- a tartós nevelésbe vétel tényét, idejét, a kiállító hatóság megnevezését és az elrendelő határozat számát.

 

FIGYELEM! A halmozottan hátrányos helyzet fennállását az Oktatási Hivatal által a felvételi eljárásban a halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó részhatározat is igazolhatja, illetve, a jogorvoslati eljárás eredményeképp hozott határozat arra vonatkozóan, hogy a hallgató halmozottan hátrányos helyzetű.

- 25 év feletti jelentkező esetében:
- munkáltatói jövedelemigazolás VAGY

- álláskereső esetében munkaügyi központ igazolása a munkaügyi regisztrációról VAGY

- munkáltatói jövedelemigazolás vagy munkaügyi központ igazolásának hiányában önkéntes nyilatkozat havi bevételről.

 

FIGYELEM! A munkáltató által kiállított, aláírt, bélyegzővel ellátott munkáltatói jövedelemigazolást abban az esetben lehet elfogadni amennyiben tartalmazza a munkáltató adatait (munkáltató neve, munkáltató címe, munkáltató adószáma), a munkavállaló adatait (munkavállaló neve, munkavállaló állandó lakcíme, munkavállaló anyja neve, munkavállaló személyi ig. száma, munkavállaló születési helye, ideje) a munkaviszonyra vonatkozó adatait (munkavállaló beosztása, munkaviszony kezdete, munkaviszony típusa, munkaviszony jellege) a jövedelmi adatokat (az igazolás kiadását megelőző 3 hónapban elért átlagos havi nettó keresete).

 

FIGYELEM! Az önkéntes nyilatkozatot (a jelentkező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek) abban az esetben lehet elfogadni amennyiben tartalmazza a jelentkező adatait (jelentkező neve, jelentkező állandó lakcíme, jelentkező anyja neve, jelentkező személyi ig. száma, jelentkező születési helye, ideje) havi bevételét (a bevétel forrása, a bevétel mértéke forintban, a bevétel rendszeressége). A nyilatkozatnak továbbá tartalmaznia kell, hogy a jelentkező nem munkavállaló, nem regisztrált álláskereső.

 

- Az önköltségi komponens esetében:
- a felsőoktatási intézmény igazolása az önköltség összegéről
8.5. Az előnyben részesítés feltételeként csatolt mellékletek:

- A hallgató roma származásáról szóló önkéntes nyilatkozata és a helyi, annak hiányában a területi roma/cigány nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának egy eredeti példánya, melyet a jelen pályázati felhívás mellékletében található sablonban szükséges benyújtani (1. sz. melléklet).

 

FIGYELEM! Értékeléskor csak az igazolt kritériumok vehetők figyelembe. Amennyiben a hallgató roma származásáról nyilatkozott, a helyi, annak hiányában a területi roma/ cigány nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlását nem nyújtja be, a pályázat értékelésekor csak szociális jogosultsága kerül figyelembe vételre.

8.6. Egy önköltséges hallgató egyszerre csak az egyik komponensre pályázhat.

 

9. A támogatás folyósítása

9.1. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a hallgató az adott intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

 

9.2. A Támogatáskezelő az ösztöndíjak folyósításáról, felhasználásának feltételeiről a szerződésszegés eseteiről és annak jogkövetkezményeiről, az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének eseteiről a kedvezményezettel támogatási szerződést köt, és ez alapján bocsátja rendelkezésére az ösztöndíjak összegét.

 

9.3. A támogatás folyósítása félévente egy összegben történik a Pályázati Útmutató

9. pontja szerint. A Támogatáskezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását, illetve a fent meghatározottakat követően utalja át a hallgató EPER-regisztráció során megadott bankszámlaszámára.

 

9.4. Mindkét komponens esetében a támogatási szerződés megkötésének és az utalásnak a feltétele az első félévben a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás benyújtása, illetve a második félévben az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolás benyújtása mellett az első félév sikeres teljesítésének igazolása.

 

FIGYELEM! Az eredeti dokumentumok A/4-es méretű szkennelt képét az EPER "Dokumentum beküldő” menüpontjában szükséges a pályázathoz csatolni.
9.5. A hallgatónak a második félévre vonatkozó igényét a lezárt leckekönyv másolatával (elektronikus leckekönyv esetén a tanulmányi hivatal által hitelesített tanulmányi rendszerből kinyomtatott eredmény igazolással) és a második félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolással együtt a Támogatáskezelő részére 2014. február 28-ig kell továbbítania. A leckekönyv-másolat mellé a hallgató köteles benyújtani a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy az adott félévre a mintatanterv szerint előírt kreditek hány százalékát teljesítette. Amennyiben a felsőoktatási intézmény nem tett közzé félévekre bontott mintatantervet, úgy csatolni kell az intézmény erről szóló igazolását. Ebben az esetben a hallgatónak a felvett kreditek legalább felét kell teljesítenie a második félév igényléséhez.

 

FIGYELEM! A fent meghatározott dokumentumok A/4-es méretű szkennelt képét az EPER "Dokumentum beküldő” menüpontjában szükséges a pályázathoz csatolni.

 

10. A pályázat érvényességének vizsgálata

10.1. Amennyiben a Támogatáskezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét, az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikusan értesítést küld a pályázónak.

10.2. A benyújtott pályázat érvénytelennek minősül, ha:
- nem az 5. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
- teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében;

- a hallgató nem rendelkezik a jelen pályázati kiírás 6. pontjában meghatározott jogosultsággal;

- pályázat nem került véglegesítésre;

- a pályázó mindkét komponensre beadott pályázatot (ebben az esetben az először véglegesített pályázat érvényes);

 

 

FIGYELEM! Az érvénytelennek minősített pályázatot a Támogatáskezelő további bírálat nélkül elutasítja.

10.3. A Támogatáskezelő az érvényesnek minősített, de formai hibás pályázatok esetében egy alkalommal elektronikus úton a kiküldéstől számított 5 napos határidő kitűzésével hiánypótlási felszólítást bocsát ki. A hiánypótolt dokumentumokat elektronikus úton szkennelve kell eljuttatni a Támogatáskezelőhöz. Hiánypótlásra kizárólag az alábbi esetekben van lehetőség:

- a hallgatói jogviszony igazolás formai hibái;
- a szociális jogosultságot igazoló dokumentum formai hibái;

- a területi roma, cigány nemzetiségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának formai hibái;

- munkáltatói jövedelemigazolás, VAGY
- a munkaügyi központ igazolása a munkaügyi regisztrációról VAGY

- az önkéntes nyilatkozat havi bevételről dokumentumok formai hibái;

- a felsőoktatási intézmény igazolása az önköltség összegéről dokumentum formai hibái.

 

11. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

11.1. Amennyiben a pályázati keretet meghaladó támogatási igény érkezik, a pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a hallgatók, akik az alábbi feltételek közül az itt meghatározott sorrendben előbb álló feltételnek megfelelnek:

- a hallgató halmozottan hátrányos helyzetű;

- a pályázó állandó lakóhelye a leghátrányosabb helyzetű kistérségek valamelyikében helyezkedik el;

- a hallgató felvételi pontszáma magasabb a bírálati szempontból azonos helyzetben álló hallgatókénál.

11.2. Az ösztöndíjak legalább fele roma származású hallgatók részére kerül megítélésre. Amennyiben a fenti keret roma származású hallgatókkal nem tölthető fel, a fennmaradt ösztöndíjak nem roma származású hallgatók részére kerülnek odaítélésre.

11.3. Az Értékelő Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől számított 10 napon belül teszi meg.

11.4. A pályázatokról az Értékelő Bizottság előterjesztése alapján a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár dönt.

11.5. A döntést követően a Támogatáskezelő 2 napon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.emet.gov.hu honlapon kerülnek közzétételre.

 

12. Szerződéskötés

12.1. A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Támogatáskezelő köti meg. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

 

FIGYELEM! Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül az ösztöndíjas mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, a pályázati döntés hatályát veszti.

B-komponens esetében: a Kedvezményezett vállalja, hogy biztosítékként benyújtja - legkésőbb a részére megítélt költségvetési támogatás folyósításának a támogatási szerződésben meghatározott időpontját megelőző ötödik napon a Lebonyolítóhoz valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - pénzforgalmi vagy fizetési számlájára vonatkozóan, a Szerződésben meghatározott ellenőrzési véghatáridővel megegyező határidőig a Lebonyolító javára szóló, csak a Lebonyolító írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

A biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítása annak pótlásáig felfüggesztésre kerül. A Lebonyolító a biztosíték kikötésétől természetes személy Kedvezményezett részére utófinanszírozással, az előleg igénybevételére nem jogosult, utófinanszírozással, valamint a Támogató irányítása alá tartozó állami fenntartó költségvetési szerv mint Kedvezményezett esetében eltekinthet.

A Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a bejelentetteken kívül további pénzforgalmi vagy fizetési számlája nincs; ezzel összefüggésben kötelezettséget vállal arra, hogy ha új pénzforgalmi vagy fizetési számlát nyit, azt annak megnyitásától számított nyolc napon belül bejelenti a Lebonyolítónak, egyúttal csatolja az új pénzforgalmi vagy fizetési számlára vonatkozó beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazást, és egyidejűleg nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről.
Amennyiben a bármely okból visszafizetésre kötelezett Kedvezményezett határidőn belül nem teljesíti a visszafizetési kötelezettségét, annak érvényesítése beszedési megbízással történik.

A biztosíték fennállásának határidejét a Támogatási Szerződésben a támogatás felhasználása ellenőrzésének végső határidejében kell meghatározni, az Ösztöndíjprogram d) alprogram vonatkozásában a pályázati program lezárásának tényéről a Lebonyolító értesíti a Kedvezményezettet, egyúttal intézkedik a felhatalmazó levél visszavonásáról.

 

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

13.1. A támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról a pályázó 2013/2014-es tanév végét követő 30 napon belül (de legkésőbb 2014. július 31-ig) záró beszámolót köteles készíteni a támogatási szerződésben meghatározott módon és határidőig.

13.2. A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 11. pontja tartalmazza.

 

14. További információ

14.1. A támogatás igénylésének, igénybe vételének részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a pályázati útmutató tartalmazza.

14.2. A Támogatáskezelő fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.

14.3. A támogatási döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő. A kifogást az emberi erőforrások minisztere részére címezve, de a Támogatáskezelőhöz kell benyújtani.

14.4. A UD-13-A/B sz. pályázati csomag dokumentumai:
- a pályázati felhívás,
- a. pályázati útmutató,
- Általános Szerződési Feltételek

egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.

14.5. A UD-13-A/B sz. pályázati csomag dokumentumai letölthetőek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról (http://www.emet.gov.hu).

14.6. A pályázattal kapcsolatos további információkat a http://www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

 

***********************************************************

Turisztikai Kommunikációs Díj

 

A szezonnyitónak számító UTAZÁS kiállítás rendkívül népszerű: a vásárra évről-évre több tízezer látogató, köztük több ezer szakember érkezik. 2013. szeptember 27-én a Turisztikai Világnap alkalmából másodszor is meghirdeti a HUNGEXPO az UTAZÁS Turisztikai Kommunikációs Díj pályázatot.

 

Pályázati kiírás IDE kattintva megtekinthető

Nevezési lap

***********************************************************

Pályázati kiírás látássérült hallgatók részére

A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa, együttműködve a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, pályázatot hirdet általános, közép, vagy felsőfokú tanulmányaikat folytató látássérült diákok részére, tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök/segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása céljából. A pályázat keretösszege 600 000 Ft, amely az Alapítvány töke kamataiból és az SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra.

Pályázati részvétel feltétele: hivatalos oktatási intézmény tanulója, a jó tanulmányi eredmény. A pályázaton való részvételhez a 3,5 átlagnál jobb tanulmányi eredmény szükséges.

A pályázat során maximum 21 gyermek támogatására nyílik lehetőség 30 000-55 000 Ft közötti összegben, melynek konkrét összege a feltételeknek megfelelő nyertesek tanulmányi eredményétől, a pályázók számától függ, a fent jelölt keretösszegre tekintettel. A pályázat elbírálása után a nyertesek részére a támogatás esetenkénti konkrét összegéről az Alapítvány tájékoztatást ad.

Az Alapítvány ezen pályázattal elsősorban azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak.

Örömmel vennénk olyan pályázatot is, ahol az átlagtól eltérő tevékenység gyakorlóját támogathatnánk, aki például zenei vagy más művészeti területen is eredményes. Továbbá szívesen támogatunk olyan pályázó diákot, aki kreatív gondolkodásával a későbbiekben eredményes tanulmányokat folytathat például műszaki, informatikai területeken.

Előnyben részesítjük:

 - A jó tanulmányi eredményt elérő, igyekvő diákokat (a pedagógus írásos véleménye alapján),

 - Nehéz jövedelmi helyzetben élő családban élő diákokat (rövid a körülményeket ismertető írásos bemutatkozás,

- Látássérült testvérrel, vagy más látássérült családtaggal élő diákokat,

 - Halmozott fogyatékossággal élő diákokat,

 - Látássérült gyermekét egyedül nevelő szülő családjában élő diákokat.

Pályázni kizárólag a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa és a VGYKE által kiadott pályázati űrlap teljes körű és a valóságnak mindenben megfelelő kitöltésével, illetve a kitöltött űrlap és a mellékletek, valamint a bemutatkozó levél határidőben történő benyújtásával lehet. A pályázó a tanulmányát, életvitelét segítő különféle eszközök, beszerzésére nyújthat be pályázatot.

A megpályázható összeg: maximum 30 000-55 000 Ft, tanulmányi átlagtól függően, melyet a kuratórium határoz meg.

Pályázni az alábbi csoportokba tartozó eszközökre lehet:

 - tanulást segítő eszközök (informatikai, optikai, mechanikus, beszélő alkalmazások stb.)

 - iskolai munkáját, egyéb foglalkozásokat segítő eszközök

- életvitelt könnyítő eszközök,

 - személyes használatra ruhanemű, cipő, táska.

A pályázat kötelező mellékletei:

 1. Pályázati adatlap

2. Látássérülést igazoló dokumentum

a) MVGYOSZ és tagszervezeteinek tagsági igazolványának fénymásolata (fényképes és az érvényes tagsági jogviszonyt igazoló oldalak) vagy,

b) emelt szintű családi pótlékot megállapító érvényes határozat fénymásolata.

c.) Egy háztartásban élő több látássérült személy esetén valamennyiük fogyatékosságát igazoló dokumentumok (tagsági igazolvány fénymásolata, vagy fogyatékossági támogatást vagy vakok személyi járadékát megállapító határozat másolata, vagy emelt összegű családi pótlékot megállapító határozat másolata

3. Bemutatkozó levél a pályázati adatlapon közöltek szerint.

 - iskolai pedagógus javaslata a pályázati adatlap figyelembevételével, a pályázó tanulmányaira tekintettel,

 - az iskolai jogviszony igazolása.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a csatolandó fogyatékosságot igazoló dokumentumokat minden esetben, másolatban szíveskedjenek benyújtani, kivétel a nyertes pályázok által benyújtott eszközvásárlás eredeti számlái! A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa és VGYKE nem vállalja az eredeti dokumentumok visszajuttatását a pályázók részére!

Nyomatékosítjuk, hogy a támogatást csupán abban az esetben tudjuk kifizetni, ha a beszerzett eszközről szóló számlák dátuma 2013. október 01. és december 15. közé esik, illetve a benyújtott eredeti számlák a támogatott személy nevére szólnak.

 Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy a pályázat benyújtása nem jelenti automatikusan a támogatás odaítélését!

A pályázati felhívás és adatlap 2013. október 15. napjától letölthető a VGYKE honlapjáról (http://www.vgyke.com), illetve beszerezhető személyesen vagy kérhető e-mailben a VGYKE központi ügyfélszolgálatán és kistérségi irodáiban az alábbi elérhetőségeken:

VGYKE központi ügyfélszolgálat: 1146 Budapest, Hermina út 57.
Telefon: (1)384-5541 (1-es menüpont)
E-mail: ugyfel@vgyke.com

Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete
Cím: 2040 Budaörs, Szivárvány utca 5.
Telefon: (23) 428-727 (70) 773-4054
E-mail: budaors@vgyke.com

Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
Cím: 2700. Cegléd, Alkotmány utca 11.
Telefon: (70) 773-4044
E-mail: cegled@vgyke.com

Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Telefon: (70) 773-4072
E-mail: dabas@vgyke.com

Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
Cím: 2100 Gödöllő, Palotakert 4.
Telefon: (70) 387-5265
E-mail: godollo@vgyke.com

Látássérültek Pilisvölgye Egyesülete
Cím: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 95.
Telefon: (70) 387-5263

Dunakanyari Látássérültek Egyesülete
Cím: 2600 Vác, Földvári tér 14.
Telefon: (70) 773-4078
E-mail: vac@vgyke.com


A pályázatok benyújtási határideje: 2013. november 20. szerda.

A pályázatok benyújthatók postai úton a VGYKE postacímére: 1380 Budapest, Pf. 1075, illetve személyesen a VGYKE központi ügyfélszolgálatán és kistérségi irodáiban.

Az egyesület ügyfélszolgálati irodáiban munkatársaink előzetes egyeztetés esetén állnak rendelkezésükre a pályázati adatlapok kitöltésében.

Postai benyújtás esetén határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, melyen a postai bélyegző dátuma 2013. november 20. A személyesen benyújtott pályázatok esetén az egyesület munkatársai átvételi elismervényt állítanak ki. A személyesen történő benyújtás pontos határideje 2013. november 20. szerda, 16 óra.

A pályázatok benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatokat a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány kuratóriuma bírálja el legkésőbb 2013. november 30. napig. A pályáztatónak jogában áll az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatást megítélni. A pályázat eredményéről az elbírálást követő 7 munkanapon belül minden pályázó értesítést kap, az általa megadott e-mail címére vagy a pályázó iskolájának e-mail címére, ennek hiányában a pályázó postai úton kap értesítést. Az értesítés objektív feltétele a jól olvasható cím magadása. A nyertes pályázók listája elérhető lesz a VGYKE honlapján is. Az elnyert támogatások felhasználására 2013. december 15-ig van lehetőség.

Nem bírálható el az a pályázat, amely:

 - hiányosan vagy nem megfelelően van kitöltve, ideértve az olvashatatlan kitöltést is, illetve ha az eszköz neve, vagy típusa és bruttó beszerzési ára nincs feltüntetve

- a pályázat valótlan adatokat tartalmaz

- a megpályázott eszköz a kiírásnak nem felel meg

- a pályázó a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa tisztségviselője vagy annak hozzátartozója.

A megpályázott eszköz megvásárlását a pályázó nevére szóló áfás számlával kell igazolnia a nyerteseknek, melynek eredeti példányát a VGYKE központi ügyfélszolgálatán be kell mutatni, és leadni. Az eredeti számla kerül a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványához. A támogatást az Alapítvány jóváhagyása után, útófinanszírozásként, egy összegben, banki átutalással, a pályázó által megjelölt bankszámlaszámra kerül kifizetésre.

A pályáztató a támogatás felhasználásának ellenőrzésére bármilyen, a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon jogosult.

Várjuk a megkereséseket, hogy az adományozók szándékainak megfelelően segíthessük a látássérült tanulókat!

Felkérés:

Jelen pályázattól függetlenül a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa tisztelettel kéri a pályázó környezetében élőket és a jó szándékú ismerősöket, hogy SZJA 1%-os felajánlásukkal, vagy más adományukkal segítsék a rászorult gyermekek támogatását segítő munkát.

Az alapítvány számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10200823-22213619-00000000.

Az így befolyt pénz csaknem teljes egészében növeli a későbbi pályázatok finanszírozására fordítható összeget, mely több gyermek támogatását teszi lehetővé.

A most támogatásra fordítható összeg, az évek alatt felajánlott adományoknak köszönhetően áll rendelkezésre.

Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány

E-mail:simbetet@nordtelekom.hu

Telefon:(1) 407 0773

http://web.nordtelekom.hu/simasz/alapitvany.html

***********************************************************

Az innovációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek fejlesztésének támogatása REG_EM_KOMP_09 azonosítójú Oktatási innováció a szálloda-menedzser képzés területén c. projekt.

********************************************************************


Innovációs készségfejlesztés c. program a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal „Az Észak-magyarországi régióban a régió innovációt támogató emberi erőforrásainak fejlesztésére” tárgyú támogatásának az „Innovációs készségfejlesztés oktatással és tapasztalatszerzéssel az EKF hallgatói és a régió fiatal vállalkozói körében” című projektjén belül jött létre.

http://ekfinnov.ektf.hu

********************************************************************


Jean Monnet Chair

Az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézetében 2005. szeptembere óta folyik az Európai Unió Tanácsa által meghirdetett és elnyert Jean Monnet Chair képzés. A pályázat címe: Európai Uniós képzés a humán erőforrás-fejlesztés szolgálatában, az Észak-magyarországi régióban.
A pályázat közgazdasági képzést foglal magába. Ennek keretében megvalósulnak közgazdasági – elsősorban európai integrációt érintő – előadások, továbbképzések, konferenciák hazai és külföldi előadók részvételével. A fent említett elméleti és gyakorlati tréning során a hallgatók, a továbbképzésben részt vevők olyan magas szintű tudásra tesznek szert, amely segíti őket a közösség igazgatási hivatalaikban, és nemzetközi vállalatokban a helytállásban és az európai uniós együttműködésben.

********************************************************************


RUBIRES= RUral
BIological RESources


Egy ösztönző program, mely a megújuló energiaforrások felhasználásának, illetve a földhasználat koordinációjának köszönhetően ösztönzőleg hat majd a gazdasági növekedésre is.

A projekt vezetője a németországi Altmark Regionális Tervezési Hatóság, a résztvevő partner országok: Németország, Lengyelország, Ausztria, Szlovénia, Olaszország és Magyarország. Két magyarországi partner is szerepel a RUBIRES-ben, az egri Eszterházy Károly Főiskola, valamint a debreceni Euro-Régió Ház Kht. Az Eszterházy Károly Főiskola mint a kommunikációért felelős partner vesz részt a RUBIRES-ben. Európai Uniós forrásból, ezen belül pedig a Közép-Európa programból kerül finanszírozásra.

http://www.rubires.de

********************************************************************

A Karrieriroda a 2004-2006. évi Regionális Fejlesztés Operatív Program 3.3. számú „Felsőoktatási intézmények és helyi szereplők együttműködésének erősítése” intézkedésének az „Észak-magyarországi összefogás a régió fiatal diplomásaiért” című (ROP-3.3.1-05/1.-2005-07-0010/31) projektjén belül jött létre. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósult meg.

http://www.karrieriroda.ektf.hu/

 

Eszterházy Károly Fõiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu