Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

A 2014-es tanegységlisták letölthetők:

Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) {osztatlan tanári 10 féléves} Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel NAPPALI

Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) {osztatlan tanári 10 féléves} Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel LEVELEZŐ

Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) {osztatlan tanári 10 féléves} Gazdálkodási és menedzsment BA szakspecifikus tanegységekkel NAPPALI

Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) {osztatlan tanári 10 féléves} Gazdálkodási és menedzsment BA szakspecifikus tanegységekkel LEVELEZŐ

Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) {osztott tanári 5 féléves} NAPPALI

Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) {osztott tanári 5 féléves} LEVELEZŐ

 

Képzési forma, tagozat: mesterképzés (MA), nappali és levelező munkarend

Képzési idő: előképzettségtől függően 2-4 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
- magyar nyelvű megjelölés: okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)
- angol nyelvű megjelölés: teacher of economics (entrepreneurial studies)

 

 

 A 2013-as tanegységlisták letölthetők:

Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) {osztatlan tanári 10 féléves} Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel NAPPALI

Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) {osztatlan tanári 10 féléves} Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel LEVELEZŐ

Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) {osztatlan tanári 10 féléves} Gazdálkodási és menedzsment BA szakspecifikus tanegységekkel NAPPALI

Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) {osztatlan tanári 10 féléves} Gazdálkodási és menedzsment BA szakspecifikus tanegységekkel LEVELEZŐ

Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) {osztott tanári 5 féléves} NAPPALI

Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) {osztott tanári 5 féléves} LEVELEZŐ

 

Képzési forma, tagozat: mesterképzés (MA), nappali és levelező munkarend

Képzési idő: előképzettségtől függően 2-4 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
- magyar nyelvű megjelölés: okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)
- angol nyelvű megjelölés: teacher of economics (entrepreneurial studies)

A képzés célja:
Olyan közgazdásztanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban, az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a tanulók közgazdasági szemléletének és általános gazdasági, vállalkozási ismereteinek, üzleti szaktudásának megalapozására, a gazdasági üzleti szakképzésben pedig a vállalkozási ismereteket közvetítő szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására. Alkalmassá válnak a gyakorlóirodai tanulás szervezésére, továbbá pedagógiai kutatások végzésére, tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Kiknek a jelentkezését várjuk?
A tanári pálya iránt elhivatottságot érző, gazdálkodási és menedzsment, emberi erőforrások és a nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakok bármelyikén, a közelmúltban végzett fiatalokat, amennyiben úgy érzik, szívesen átadnák gazdasági ismereteiket olyan diákoknak, vagy felnőtteknek, akik közgazdasági szakközépiskolákban, OKJ-s és egyéb szakképző tanfolyamokon ismerkednek a gazdaság világával és készülnek majdani, üzleti jellegű tevékenységükre.
Számítunk az elmúlt években végzett gazdaságismeret szakos tanárokra, akik mestertanári diplomát is szerezni kívánnak. De várjuk a korábban közgazdasági végzettséget szerzett, és a tanári pálya felé orientálódó szakembereket, valamint azokat az ügyviteli szakirányos üzleti szakoktató kollégákat, akik magasabb szintű tanári végzettséget kívánnak szerezni szakterületükön.

Felvétel:
A rendeletben megállapított bemeneti feltételek meglétének vizsgálatán túl, felvételi beszélgetésre kerül sor. A felvételi döntést befolyásolja az alapképzésben, illetve a korábbi, főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett oklevél minősítése is.

Főbb tárgyak:
A képzés során tanulmányozandó ismeretkörök két nagy csoportra oszlanak. Az egyik blokkba a „tanári mesterség” tárgyai tartoznak.
A tárgyak másik blokkja szakmai és szakmódszertani jellegű. A szakmai diszciplináris egység törzstantárgyai: válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából; statisztikai programcsomagok és elemzések; az üzleti gazdaságtan egyes kérdései; a vállalkozások jogszabályi környezete; befektetések értékelése; közgazdasági elmélettörténet stb. Ebben a tantárgyblokkban található a szakmódszertan is, mely a tanulmányok igen fontos részét képezi. Differenciált (választható) szakmai ismeretek: a KKV-k a gazdaságban; projektmenedzsment; e-business; munkajogi esettanulmányok; stb.

Nyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
(Mentesül a nyelvi követelmények alól az a hallgató, aki tanulmányainak első évfolyamon történő megkezdésének évében betölti legalább a negyvenedik életévét.)

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:
A mesterszak hallgatói alapszakjukra és megszerzett újabb szakmai ismereteikre, valamint pedagógiai felkészültségükre alapozva doktori iskolák irányába léphetnek tovább.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- szakmai tanári feladatok (szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatása, gyakorlóirodai tanulás szervezése) ellátására;
- a közoktatásban és az iskolarendszeren kívül a fiatalok és a felnőttek gazdasági szemléletének erősítésére, gazdasági-ismeretterjesztő funkció betöltésére;
- pedagógiai kutatási, valamint tananyagfejlesztő tevékenység ellátására.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:
A közoktatás intézményeiben, a szakképzésben és a felnőttképzésben egyaránt szükség van az üzleti-vállalkozási ismeretek szakszerű oktatására képes tanárokra. Magyarországon, különösen az elmaradottabb régiókban különösen indokolt a vállalkozásra, önmenedzselésre képes, piaci és piacképes ismeretekkel rendelkező munkaerőállomány képzése. Ehhez a vállalkozási ismeretek és kompetenciák átadására képes tanárok kellenek.
A közgazdásztanárok mindenekelőtt a közgazdasági szakközépiskolákban, továbbá a szakképzési és felnőttképzési intézményekben találnak álláslehetőséget. (A modern gazdasági-pénzügyi kultúra terjesztésének igénye egyre inkább polgárjogot nyer, így a közgazdásztanárok a nem-szakmai középiskolákban is megjelennek.)

Részletes információk:
Eszterházy Károly Főiskola, Tanulmányi és Információs Központ, Felvételi Iroda
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-424; fax: 36/520-425
Interneten: http://felvi.ektf.hu
E-mail: felvi[K]ektf.hu

Dr. Kádek István, szakfelelős
Gazdaságtudományi Intézet
3300 Eger, Egészségház u.4.
Tel.: 36-520-400/3090; fax: 36-520-444;
E-mail: kadek[K]ektf.hu

A szakleírás ide kattintva letölthető

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu