Idegenforgalmi szakmenedzser
Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintézõ

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

OKJ száma: 55 812 01 0010 55 01

Képzési forma, tagozat: Felsőfokú szakképzés, nappali és levelező tagozat

Képzési idő: 4 félév (360 óra összefüggő gyakorlatot is tartalmaz)

A bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
Idegenforgalmi szakmenedzser (szakképesítés elágazás)

Képzés célja:
Kreatív, megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező, idegen nyelven is kommunikálni tudó, jó kapcsolatteremtő képességgel bíró szakemberek képzése, akik önálló vállalkozóként, vagy középvezetőként, illetve a menedzsment tagjaként turisztikai vállalkozások szervezési feladatait képesek végezni.

Az ideális jelentkező:
Jellemezze az új iránti érdeklődés, a kreativitás; nyitott, szeret emberekkel foglalkozni, „problémáikra” megoldásokat találni; ha érdeklődik természeti, kulturális és történelmi értékeink iránt, és fogékony más nemzetek kultúrája iránt; ha szívesen részt vesz a hazai és külföldi vendégek fogadásában, ellátásában, szabadidos programjaik kialakításában, lebonyolításában; ha fejleszteni kívánja szervezési, menedzselési képességeit; ha magas szintre kívánja fejleszteni nyelvtudását; ha szívesen használja a számítógépet.

Szakmai követelménymodulok:
Szálláshely szolgáltatás és rendezvényszervezés; Turisztikai elemző és szolgáltató tevékenység; Figyelemmel kíséri és értékeli az idegenforgalom sokoldalú rendszerét; Kialakítja és hasznosítja az idegenforgalmi vállalkozások termékeit; Az idegenforgalom szolgáltatási és kapcsolattartási sajátosságait figyelembe véve végzi munkáját; Hatékonyan működteti az idegenforgalmi vállalkozásokat; Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása; Szakmai kommunikációs tevékenység; Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata; Vállalkozások menedzselése.

Továbbtanulási lehetőségek:
A szakképesítést megszerzők lehetőséget kapnak főiskolánkon, hogy a Gazdálkodási és menedzsment, az Emberi erőforrások, Turizmus-vendéglátás szakokra jelentkezve folytathassák tanulmányaikat. A felsorolt szakokba beszámítható kreditek száma legalább 30, legfeljebb 60 lehet. A felvételi kritériumokat az adott évre érvényes felvételi tájékoztató tartalmazza.

Szakma szépségei:
Az idegenforgalmi szakmenedzser szakma egyik szépségét adja, hogy mint turisztikai szakember munkája során az emberekkel foglalkozhat, emberi igényekkel, szükségletekkel szembesülhet. (Ehhez jó emberismeretre, és magas szinten elsajátított pszichológiai ismeretekre van szükség.) A nemzetgazdaság kulcs-fontosságú, fejlődő ágazatában fog tevékenykedni, ezért lehetősége nyílik újabb tapasztalatszerzésre, állandó szakmai továbbképzésre, egyéni elomenetelre is. Az idegenforgalom területén vállalkozóként önálló elemzési, értékelési, szervezési, ellenőrzési feladatokat láthat el. A menedzsment tagjaként egységvezetői szinten, vagy a felső vezetést segítő szakreferensi minőségben, vagy ügyintézőként tervezési, marketing (főként PR), pénzügyi, számviteli és munkaszervezési tevékenységekkel foglalkozhat.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma: 3641
FEOR megnevezése: Utazási tanácsadó, idegenforgalmi ügyintéző

Részletes információk:
Eszterházy Károly Főiskola, Tanulmányi és Információs Központ, Felvételi Iroda
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-424; fax: 36/520-425
Interneten: http://felvi.ektf.hu
E-mail: felvi[K]ektf.hu

Dr. Kovács Tibor, szakfelelős
Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet
3300 Eger, Egészségház u.4.
Tel.: 36-520-400/3087; fax: 36-520-444
E-mail: kovacstibor@ektf.hu

A szakleírás ide kattintva letölthető

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu