Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 

Személyi adatok:

 

Név:

Hollóné dr. Kacsó Erzsébet

Beosztás:

főiskolai tanár

Önéletrajz:

megtekintés

 

 

Elérhetőség:

Iroda:

B - 208

Mellék:

36/520-400/ 3121

E-mail:

hollone@ektf.hu

Honlap:

http://www.ektf.hu/~hollone

 

Oktatott tárgyak:

Letölthető anyagok

Emberi erőforrások értékelése és fejlesztése

Tantárgyi tematika nappali

Tantárgyi tematika levelező

Vállalatértékelése

Tantárgyi tematika nappali

Tantárgyi tematika levelező

Kutatási terület:

Vállalkozások értékelésének módszerei, a tőzsde vállalatértékelésben betöltött szerepének, működésének vizsgálata

Befektetési és finanszírozási döntések elemzése

Vállalkozói képességek fejlesztésére irányuló oktatás-módszertani kutatások

 

Legfontosabb publikációk:


J. Markham Collins – Erzsébet H. Kacsó (2010): National Characteristics and Sector Impacts of the Global Financial Crisis
Peridoca Oeconomica. Vol. 3, Issue 1, (9-22.)


Hollóné Kacsó E. - Námor A. (2008): Market value versus fair value
Periodica Oeconomica University of Paris-Sorbonne IV Eszterházy Károly College


Hollóné Kacsó E. (2008): Diplomások iránti vállalati igények pályakezdő diplomások szakmai megítélése az észak-magyarországi régióban
Acta Oeconomica. Az EKF Tudományos Közleményei XXXV. Kötet,
Szerkesztők: Kádek István, Zám Éva
EKF Líceum Kiadó, PR EDITOR KFT Eger, 157.p. (32 -57 p.) ISSN: 1787-6559


Hollóné Kacsó E. (2007): Innovációk finanszírozása
In.: Innovációs folyamatok szervezése
Szerkesztők: Pakucs János - Papanek Gábor MISZ 272 p. (72-96, 151 - 168)


Hollóné Kacsó E. (2005): Vállalkozások finanszírozásának kérdései az EU csatlakozás kapcsán
Tanulmányok a gazdaságtudomány köréből, Acta Oeconomica.
Az EKF Tudományos Közleményei XXXII. Kötet, Szerkesztők: Kádek István, Szlávik János, Zám Éva, EKF Líceum Kiadó, Eger, (87-107 p.)


Hollóné Kacsó E. - Szelényiné Kiss A. (2004): A gazdasági képzés tartalmi és strukturális változásai
Tudományos és Kulturális Folyóirat Arad Békéscsaba Banská Bystrica 2004. Különszám Szerkesztők: Máté Ilona - Micheller Magdolna
TSF, Békéscsaba, 143 p. (95-105)


Hollóné Kacsó E. (2003): A helyi tőkepiac szerepe a globalizáció közepette különös tekintettel a BÉT vállalkozások finanszírozásában betöltött szerepére
Globalizáció gazdasági versenyképesség és oktatás. (Konferenciakötet)
Szerkesztők: Zám Éva - Kádek István, EKF Líceum Kiadó, Eger
417.p. (263-286.)


Hollóné Kacsó E. (2002): A tőzsdei bevezetések megalapozását szolgáló vállalatértékelés elvi alapjai, módszerei
Tudományos Kutatások az Eszterházy Károly Főiskolán 1998-2001.
Tanulmányok a gazdaság- és társadalomtudományok köréből.
Szerkesztő: H.Varga Gyula; EKF Líceum Kiadó, Eger, 235 p. (175-191.)


Hollóné Kacsó E. - Kádek I. (2002): AGORA Alapozó gazdaságtan, oktató-rendszerező anyag
Út az Agorá-ra Tanári Kézikönyv; Szerkesztő Zám Éva
Líceum Kiadó. Eger, 181 p (20-94, 159-179); 68 p.(15-45, 64-68)


Hollóné Kacsó E. - Kádek I. -Kovács L. (1997): Az oktatás gazdaságtana
OKKER Kiadó Bp. 90 p. (42-76)


Hollóné Kacsó E. - Bakai L. - Kádek I. (1997): A pénz világa
Calibra Kiadó Budapest, 79 p. (19-38)

 

 

 

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu