• Turizmus-vendéglátás
  • Gazdálkodási és menedzsment
  • Emberi erőforrások (személyügyi szakirány)
  • Emberi erőforrások (humánpolitikai szakirány)
  • Gazdaságinformatikus

Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

 

 

 

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

A 2014-es tanegységlista letölthető

Nappali tagozat

Levelező tagozat 

A 2013-as tanegységlista letölthető:

Nappali

Levelező

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szak

 

Képzési forma, munkarend:

Felsőoktatási szakképzés, nappali és levelező munkarend

 

Képzési idő:

4 félév

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Felsőfokú közgazdász-asszisztens kis- és középvállalkozási szakirányon.

 

Szakirány:

Kis- és középvállalkozási szakirány

 

A képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.

A kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá ismerik a stratégiai és az operatív tervezés célját, szerepét, jelentőségét, összeállításának módját, és azok gyakorlati megvalósítását; a korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlatban. Tisztában vannak a kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakítási módozataival és gyakorlati megvalósításával.

 

Az ideális jelentkező:

Érdeklődő, racionális gondolkodású, kreatív, érdekli a gazdaság jelenségvilága. Érdekli a gazdaság jelenségvilága a vállalkozások szintjén és tágabb összefüggésekben, képes hatékonyan kommunikálni és társaival valamely közös célért együtt dolgozni. Talpraesettség, jó szervezőkészség jellemzi, döntéseit körültekintően, megalapozottan és gyorsan hozza.

 

Nyelvi követelmény:

Alapszintű szakmai idegennyelv-tudás.

 

Továbbtanulási lehetőségek:

A továbbtanulni szándékozó hallgatóink intézményünkben az alábbi alapszakokon folytathatják tanulmányaikat: gazdálkodás- és menedzsment BA szakon (beszámítható kreditek száma 90), emberi erőforrások BA szakon (beszámítható kreditek száma 66), turizmus -vendéglátás BA szakon (beszámítható kreditek száma 59), gazdaságinformatikus BA szakon (beszámítható kreditek száma 33).

 

A szakma szépségei:

A szakma gyakorlása - ha valaki élvezi a kihívásokat - művelői számára izgalmas, szép feladatot jelent. A vállalkozások belső szakmai kérdéseire a makro- és a nemzetközi folyamatok ismeretében tud megfelelő válaszokat találni, s hogy ezek után kinek sikerül az erőforrásokat optimálisan vagy optimumhoz közeli módon működtetni, a gazdálkodás folyamatait menedzselni - ez a szakma igazi kihívása.

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A végzett hallgatóink gazdasági társaságoknál; vállalkozásokat támogató szervezeteknél (kamarák, vállalkozás-fejlesztési alapítványok, regionális fejlesztési ügynökségek stb.); önkormányzatoknál; nonprofit szervezeteknél stb. helyezkedhetnek el.

 

A gazdálkodási és menedzsment alapszakon végzettek alkalmasak:

A gazdálkodó szervezetekben szakképzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére; a problémamegoldó technikák, vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására; a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben asszisztensi feladatok ellátására.

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu