Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

A 2014-es tanegységlista letölthető:

Nappali tagozat

Levelező tagozat

 

A 2013-as tanegységlista letölthető:

Nappali

Levelező

Tanegységlista 2012

Tanegységlista 2011

Tanegységlista 2010

Tanegységlista 2009

Tanegységlista 2008

Tanegységlista 2007

Tanegységlista 2006

 

Képzési forma, tagozat: Alapfokozat (BA), nappali és levelező tagozat

Képzési idő: 6+1 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

Szakirányok:
- Regionális gazdálkodás szakirány
- Vállalkozásszervezés szakirány

A képzés célja:
Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

2011. szeptemberben kezdődő képzés tantárgyleírásai ITT érhetők el.

Az ideális jelentkező:
- érdeklődő, racionális gondolkodású, kreatív
- érdekli a gazdaság jelenségvilága a vállalkozások szintjén és tágabb összefüggésekben,
- képes hatékonyan kommunikálni és társaival valamely közös célért együtt dolgozni,
- idegen nyelvi ismereteit a gazdasági szakmai nyelvhasználat irányába is kívánja fejleszteni,
- talpraesettség, jó szervezőkészség jellemzi,
- képességet érez magában a folyamatok menedzselésére,
- döntéseit körültekintően, megalapozottan és gyorsan hozza.

Főbb tárgyak:
- Közgazdaságtani-, módszertani- és üzleti alapozó ismeretek (gazdaságmatematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, kommunikáció stb.).
- Társadalomtudományi alapismeretek (EU ismeretek, gazdaságtörténet, gazdaság-pszichológia, filozófia stb.)
- Szakmai törzsanyag (vállalati pénzügyek, számviteli elemzés, kontrolling, vezetés-szervezés, marketingmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, stratégiai tervezés stb.).
- Speciális tudást adó ismeretek:
regionális gazdálkodás (régió- és településmarketing, változásmenedzsment, régió- és településmenedzsment, innováció- és tudásmenedzsment, turizmus, EU regionális politikája)
vállalkozásszervezés (piackutatás és nemzetközi piacelemzés, üzleti tervezés, vállalatértékelés, vállalati kultúra, minőségmenedzsment, vállalati információs rendszerek).

Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:
A továbbtanulni szándékozó hallgatóink folytathatják tanulmányaikat a mesterképzésben. A gazdálkodási és menedzsment alapszakhoz a következő (tervezett) mesterszakok kapcsolhatók:
- Emberi erőforrás menedzsment
- Innováció menedzsment
- Vezetés-szervezés
- Logisztika és termelésmenedzsment
- Nemzetközi stratégiai menedzsment
- Környezetgazda
- stb.

„A szakma szépségei”:
A szakma gyakorlása – ha valaki élvezi a kihívásokat – művelői számára izgalmas, szép feladatot jelent.
Amellett, hogy a különböző vállalkozások gazdálkodásának irányítására egy-egy szakterület koordinálására hivatott, nem csupán szűk mikrogazdasági kérdésekkel foglalkozik a közgazdász oklevéllel rendelkező szakember. A vállalkozások belső szakmai kérdéseire a makro- és a nemzetközi folyamatok ismeretében tud megfelelő válaszokat találni, s hogy ezek után kinek sikerül az erőforrásokat optimálisan vagy optimumhoz közeli módon működtetni, a gazdálkodás folyamatait menedzselni – ez a szakma igazi kihívása.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:
Végzett hallgatóink
- gazdasági társaságoknál
- vállalkozásokat támogató szervezeteknél (kamarák, vállalkozás-fejlesztési alapítványok, regionális fejlesztési ügynökségek stb.)
- önkormányzatoknál
- nonprofit szervezeteknél stb.
helyezkedhetnek el.

A gazdálkodási és menedzsment alapszakon végzettek alkalmasak:
- a gazdálkodó szervezetekben szakképzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére,
- a problémamegoldó technikák, vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására,
- a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben hatékonyan kommunikálni,
- önálló karrierépítésre, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra,
- a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására.

Részletes információk
Eszterházy Károly Főiskola, Tanulmányi és Információs Központ, Felvételi Csoport
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520–424, Fax: 36/520-425
Interneten: http://www.tik.ektf.hu
E-mail: felvi[K]ektf.hu

Katonáné Dr. Erdélyi Edit , szakfelelős
Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet
Tel: 36/520-400/3085
E-mail: erdelyi.edit@ektf.hu

A szakleírás ide kattintva letölthető

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu