Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

 

 

 

GAZDASÁGINFORMATIKUS

 A 2013-as tanegységlista letölthető:

Nappali

Levelező

GAZDASÁGINFORMATIKUS

 

Képzési forma, munkarend: alapképzés, nappali és levelező

 

Képzési idő: 6+1 félév

 

Érettségi követelmény: matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy történelem

 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: gazdaságinformatikus

 

A képzés célja: olyan informatikai szakemberek képzése, akik mély gazdasági ismeretekkel rendelkeznek és így képesek megteremteni a kommunikációs hidat a programozók és gazdasági szereplők között, átlátják a gazdálkodó szervezetek működését és folyamatait, képesek vállalatirányítási (EPR), ügyfél nyilvántartási (CRM) és egyéb vállalati információs rendszereket (VIR) fejleszteni, bevezetni, tesztelni és működtetni. További cél, hogy hallgatóink kellő mélységű elméleti ismerettel rendelkeznek a képzés MSc szinten történő folytatásához.

 

Az ideális jelentkező: szívesen tölti idejét a számítástechnika és az informatika legújabb eredményeinek megismerésével és szeret programozni; érdekli a gazdaság világa a vállalkozások szintjén és tágabb összefüggésekben; képes hatékonyan kommunikálni és társaival valamely közös célért együtt dolgozni; talpraesettség, jó szervezőkészség jellemzi, képes folyamatok menedzselésére; döntéseit körültekintően, megalapozottan és gyorsan hozza meg.

 

Főbb tárgyak: gazdasági modul(Vállalati gazdaságtan, pénzügytan, Vállalati pénzügyek, Marketing, Számviteli alapok, Vezetés és szervezés), szoftvertechnológiai modul (Bevezetés a számítógépi grafikába, Magasszintű programozási nyelvek, Adatszerkezetek és algoritmusok), rendszertechnikai modul (Számítógép architektúrák, Operációs rendszerek, Hálózati architektúrák és protokollok, Az internet eszközei és szolgáltatásai), információs rendszerek modul (Adatbázis rendszerek, Vállalati információs rendszerek (VIR), Dinamikus web programozás, Minőségmenedzsment, Programozási technológiák, Projektmenedzsment, Stratégiai és üzleti tervezés, Értékteremtő folyamatok menedzsmentje, Információ technológia).

 

Nyelvi követelmények: az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés: hallgatóink a diploma megszerzése után magyarországi és külföldi egyetemeken mester (MSc) képzésben, illetve ezek után három éves doktori (PhD) programon folytathatják tanulmányaikat.

 

A szakma szépségei: A gazdaságinformatikus olyan teljes értékű informatikai szakember, aki a gazdaság szakterületére specializálja magát. Fő célja a vállalatok hatékonyságának növelése informatikai eszközökkel. A gazdaságinformatikus számára a legnagyobb kihívást az üzleti elemző munkakör jelenti. Az ő feladatuk betölteni a kommunikációs szakadékot a programozók és a program megrendelője között. Nekik mindkét féllel tökéletesen szót kell érteni, ami nem könnyű, de éppen ezért nagyon elismert feladat. Az ilyen szakemberek később specializálódhatnak az értékesítés vagy a vállalati információs rendszerek fejlesztésére, projektmenedzseri feladatokra, de a legjobb tesztelők is közülük kerülnek ki, hiszen egy jó tesztelő képes a megrendelő fejével gondolkozni.

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: a gazdasági élet különböző területein az informatika használata egyre szélesebb körű alkalmazást nyer. Ennek megfelelően egyre nagyobb igény mutatkozik továbbra is a felsőfokú informatikai végzettségű szakemberek foglalkoztatására. Hatványozottan igaz ez a speciális gazdasági tudással rendelkező szakemberekre. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az informatikusok szaktudásukat, megszerzett kreditjeiket külföldön is, egész Európában tudják hasznosítani.

 

Dr. Kovács Emőd , szakfelelős
Eszterházy Károly Főiskola, Matematikai és Informatikai Intézet/Információtechnológia Tanszék
Tel: 36/520-400/4141
E-mail: emod@ektf.hu

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu