Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

 

 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

HUMÁNPOLITIKAI SZAKIRÁNY

 

A 2014-es tanegységlista letölthető:

Nappali tagozat

Levelező tagozat

 

A 2013-as tanegységlista letölthető:

Nappali

Levelező

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzési szak

 

Képzési forma, munkarend:

Felsőoktatási szakképzés, nappali és levelező munkarend

 

Képzési idő:

4 félév

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése a két szakiránynak megfelelően:

Felsőfokú személyügyi közgazdász-asszisztens vagy felsőfokú humánpolitikai közgazdász-asszisztens

 

A képzés célja:

Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a vállalati emberierőforrás-gazdálkodás korszerű eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit. Tisztában vannak az emberi erőforrás alkalmazására vonatkozó jogszabályokkal. Ismerik a bér- és jövedelemgazdálkodás elveit és alapvető alkalmazható módszereit, a felmerülő ügyintézés folyamatát, az eljárások menetét.

A személyügyi szakirányon továbbá képesek részt venni a vállalati létszámgazdálkodás folyamatában, ismerik a bérelszámoláshoz szükséges dokumentumokat és azok tartalmát. Átlátják a személyügyi folyamatokat és alapismeretekkel rendelkeznek a vállalati munkaügyi folyamatok jogszabályi kérdéseinek vonatkozásában.

A humánpolitikai szakirányon továbbá alkalmasak munkaközvetítőknél és vállalatoknál részt venni a toborzási és kiválasztási feladatok ellátásában. Ismerik az egyes munkakörökhöz kapcsolódó továbbképzési lehetőségeket és ennek ismeretében részt vesznek képzési programok szervezésében és általános szervezési feladatok ellátásában.

 

Az ideális jelentkező:

Érdeklődő, racionális gondolkodású, kreatív, érdekli a gazdaság jelenségvilága. Érdekli az emberekkel való foglalkozás, kapcsolatteremtés, embertársai megismerése, képességeik fejlesztése; jól tűri és kezelni is képes a konfliktusokat. Talpraesettség, jó szervezőkészség jellemzi; döntéseit körültekintően, megalapozottan és gyorsan hozza.

 

Nyelvi követelmény:

Alapszintű szakmai idegennyelv-tudás.

 

Továbbtanulási lehetőségek:

A továbbtanulni szándékozó hallgatóink intézményünkben az alábbi alapszakokon folytathatják tanulmányaikat: emberi erőforrások BA szakon (beszámítható kreditek száma 90), gazdálkodás- és menedzsment BA szakon (beszámítható kreditek száma 52), turizmus-vendéglátás BA szakon (beszámítható kreditek száma 48), gazdaságinformatikus BA szakon (beszámítható kreditek száma 28).

 

A szakma szépségei:

A szakma specialitását az adja, hogy művelőjének a legfontosabb, legrugalmasabb, ugyanakkor talán a legnehezebben „kezelhető” gazdasági erőforrással, az emberi munkaerővel kell gazdálkodnia. Így korántsem csak közgazdasági felkészültségre, hanem ön- és emberismeretre, pszichológiai alapokra, magas szintű empatikus készségre is szüksége van.

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A végzett hallgatóink gazdasági társaságoknál, vállalkozásokat támogató szervezeteknél, önkormányzatoknál, nonprofit szervezeteknél, költségvetési szerveknél, munkaügyi központoknál helyezkedhetnek el. Munkahelyükön az emberi erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos asszisztensi feladatokat, döntés-előkészítést segítő műveleteket látnak majd el. Az ilyen végzettséggel rendelkező szakemberek keresettsége nagy, és – a humán erőforrás gazdálkodás jelentőségének felértékelődésével – a jövőben is ilyen tendencia várható.

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu