Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 A 2014-es tanegységlista letölthető:

Nappali tagozat

Levelező tagozat

 

A 2013-as tanegységlista letölthető:

Nappali

Levelező

Tanegységlista 2012

Tanegységlista 2011

Tanegységlista 2010

Tanegységlista 2009

Tanegységlista 2008

Tanegységlista 2007

Tanegységlista 2006

 

Képzési forma, tagozat: Alapfokozat (BA), nappali és levelező tagozat

Képzési idő: 6 félév

A képzés célja:
Olyan gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a munkaerőpiacok elemzésére, az emberi erőforrás-gazdálkodás funkcióinak ellátására, rendszereinek, eszközeinek működtetésére, korszerű módszereinek alkalmazására. Az emberi erőforrások alapszakon végzettek alkalmasak továbbá a munkahelyi érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, szervezési, elemzési, tervezési és döntés-előkészítési feladatok megoldására. Kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

2011. szeptemberben kezdődő képzés tantárgyleírásai ITT érhetők el.

A diploma megnevezése: közgazdász „emberi erőforrások” alapképzési szakon

Az ideális jelentkező:
- érdeklődő, racionális gondolkodású, kreatív,
- érdekli a gazdaság jelenségvilága, a vállalkozások szintjén, de tágabb (országos, uniós, világgazdasági) összefüggésekben is,
- érdekli az emberekkel való foglalkozás, kapcsolatteremtés, embertársai megismerése, képességeik fejlesztése,
- jól tűri, és kezelni is képes a konfliktusokat,
- idegen nyelvi ismereteit a gazdasági szakmai nyelvhasználat irányába is kívánja
fejleszteni,
- talpraesettség, jó szervezőkészség jellemzi,
- döntéseit körültekintően, megalapozottan, és gyorsan hozza.

Főbb tárgyak:
Általános módszertani és szakmai alapozó tárgyak (pl.: gazdaságmatematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi közgazdaságtan, pénzügytan);
Társadalomtudományi alapismeretek (pl.: Európai Uniós ismeretek, gazdaság-pszichológia, szociológia, filozófia, jogi alapismeretek);
Üzleti alapozó tantárgyak (pl.: vállalati gazdaságtan, számviteli és adózási alapok, gazdasági jog, marketing, vezetés-szervezés);
Készségfejlesztő tárgyak (pl.: tanulás- és kutatásmódszertan, üzleti kommunikáció, etikett-protokoll);
Az alapszak tárgyai (pl.: munkaerőpiaci intézmények
gazdaságtana, munkajog, személyügyi tevékenység, kompetenciamenedzsment, szervezetfejlesztés, üzleti etika, döntéselmélet);
A választott specializáció tantárgyai; Szellemi tőke menedzsment a szervezetekben (mikrogazdasági aspektusok); Humán tőke fejlesztés (makrogazdasági aspektusok).
– továbbá üzleti idegen nyelv, illetve idegen nyelven tartott előadások.

Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú gazdasági/ közgazdasági szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:
Az alapszakon jó eredménnyel végző, továbbtanulni szándékozó hallgatóink átléphetnek a lineáris képzés következő ciklusába, a mesterképzés (MA) szakaszába. Az Emberi erőforrások alapszakhoz a következő, (tervezett) mesterszakok kapcsolhatók:
- Vezetés és szervezés
- Innováció menedzsment
- Emberi erőforrás-gazdálkodás
- Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment
- Emberi erőforrás gazdaságtan és politikák
- Közgazdász tanár

„A szakma szépségei”:
A szakma specialitását az adja, hogy művelőjének a legkomplexebb, legflexibilisebb, ugyanakkor talán a legnehezebben „kezelhető” gazdasági erőforrással, az emberi munkaerővel kell gazdálkodnia. Így korántsem csak közgazdasági felkészültségre, hanem ön- és emberismeretre, pszichológiai alapokra, magas szintű empatikus készségre is szüksége van. Igazi kihívás a gazdaságossági és a humánus szempontok összehangolása, különösen kiélezett gazdasági helyzetekben. Aki szívesen foglalkozik a problémák emberi vonatkozásaival, felkészültnek érzi magát a nehéz konfliktus szituációk elviselésére és kezelésére, izgalmas, szép feladatként éli majd meg munkáját, napi tevékenységét.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:
Végzett hallgatóink
- gazdasági társaságoknál
- vállalkozásokat támogató szervezeteknél (kamarák, vállalkozás-fejlesztési alapítványok, regionális fejlesztési ügynökségek stb.)
- önkormányzatoknál
- nonprofit szervezeteknél
- költségvetési szerveknél
- munkaügyi központoknál helyezkedhetnek el.

Munkahelyükön az emberi erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, döntéselőkészítést segítő műveleteket látnak majd el. Részt vesznek a vezetői, tanácsadói munka támogatásában, munkaerőpiaci elemzéseket készítenek. A személyügyi, a munkaerő-piaci és az érdekképviseleti szervezetekben szolgáltatási funkciókat látnak majd el. Az ilyen végzettséggel rendelkező szakemberek keresettsége ma nagy, és –a humán erőforrás gazdálkodás jelentőségének felértékelődésével- a jövőben is ilyen tendencia várható.

Részletes információk
Eszterházy Károly Főiskola, Tanulmányi és Információs Központ, Felvételi Csoport
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520–424, Fax: 36/520-425
Interneten: http://www.tik.ektf.hu
E-mail: felvi[K]ektf.hu

Dr. Kádek István, szakfelelős
Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet
3300 Eger, Egészségház u. 4.
Telefon: (36) 520-400/3090 mellék
E-mail: kadek[K]ektf.hu

A szakleírás ide kattintva letölthető

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36-520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu