Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintézõ

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 


A kezdetek

A Humán Tőke Alapítvány az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, mint alapító kezdeményezésére 1993. szeptemberében jött létre; nyilvántartásba vételére 1993. szeptember 20-án került sor. Az alapító okirat az alapítvány céljait az alábbiakban jelölte meg:

1. A főiskolai hallgatók tudományos és szakmai törekvéseinek támogatása, főként a közgazdaságtan területén.

2. A Közgazdaságtani Tanszék személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez való hozzájárulás.

3. Külföldi és belföldi szakmai kapcsolatok (tanfolyamok, ösztöndíjak, vendégelőadók, konferenciák, tanulmányutak) szervezése, támogatása.

Az Alapítvány induló vagyonát (50e Ft-ot) a Budapest Bank biztosította.

A 90-es években folytatott tevékenység fő irányai

A 90-es években az alapítvány fő tevékenységének a gazdaságismeret tanár szakos hallgatók külföldi tanulmányútjainak szervezését és anyagi támogatását tekintette.
1993 és 1998 között minden évben sor került külföldi tőzsdelátogatások szervezésére (ezeken a megfelelő tanulmányi eredményt felmutató, gazdaságismeret szakos hallgatók jelentős kedvezménnyel vehettek részt). E látogatások -abban az időben- számos, színvonalas, házi- és országos konferenciákon díjnyertes TDK dolgozat megszületéséhez adtak inspirációt.
Az értéktőzsde látogatások a következők voltak:
1993. Frankfurt; 1994. London; 1995. Párizs; 1996. Prága; 1997. Varsó; 1998. Genf

Az alapítvány anyagi támogatásával 1996-tól 2000-ig (összesen 5 alkalommal) a végzős gazdaságismeret szakosoknak emlékérmét adományoztunk (ezzel is inspirálva őket intézményünk és az alapítvány majdani támogatására). Összesen 158 darab érme került kiadásra.

Változások a 2000-es években; a tevékenység fő irányai jelenleg.
Fő bevételek, támogatások

A 2000-es évek elejétől a tevékenység hangsúlyai megváltoztak. A közgazdasági jellegű képzés kiterjedésével (a tanárszak mellett gazdálkodási szakos közgazdász-képzés indult 1998-tól) nyilvánvalóvá vált, hogy a teljes évfolyamokat érintő külföldi tanulmányutak szervezése a korábbi formában már nem valósítható meg. Így a tevékenység homlokterébe inkább a TDK-zó hallgatók támogatása, a belföldi, egy-egy speciálisabb célra irányuló, esetenként 15-20 hallgatót érintő tanulmányi látogatások szervezése és támogatása vált. A korábbiakhoz képest újabb elemként megjelent a fiatal kollégák (mindenekelőtt a PhD kutatásaikat végzők) tudományos tevékenységének támogatása, döntően a külföldi konferencia-utak részbeni (kiegészítő) támogatásával. Változás következett be az alapítvány forrás-szerző tevékenységében is: míg a 90-es években pályázati források képezték döntoen a pénzügyi bevételi lehetoségeket, addig az elmúlt években az adó 1%-ok felajánlása (leképeződik ebben a pályázati források beszukülésének ténye, továbbá az a változás, hogy valamikori hallgatóink mint karrierjüket építő, esetenként már „befutott” emberek az adófelajánlás formájában támogatják régi iskolájukat, és néhányan az alapítvány számára tették meg felajánlásukat).

Változtatási elképzelések

A Humán Tőke Alapítvány tevékenysége a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon, a Gazdaságtudományi Intézet által gondozott szakok hallgatóihoz, és az intézet oktatóinak tudományos-oktatási tevékenységéhez kötődik. Az elmúlt 16 évben, amióta az alapítvány muködik, lényeges módosulások történtek mind a hallgatói állományban, mind az intézet tudományos kutatómunkájának irányultságában, mind a felsooktatás szerkezetében és szakstruktúrájában („Bologna”-képzések). Mindez az alapítvány tevékenységének felülvizsgálatát, és a tevékenységi hangsúlyok újragondolását igényli.

A Kuratórium tagjainak javaslatai alapján az elkövetkező időszakban a következő fő tevékenységi területek jelölhetok meg:
• oktatók és hallgatók közös tudományos rendezvényeinek támogatása (melyeken fiatal, PhD-kutatásaikat végzo kollégáink és a tehetséges, TDK-dolgozataikat író hallgatóink vennének részt);
• kutatómunkát támogató egyéni ösztöndíjak (TDK-dolgozatot író hallgatóknak és tudományos kutatást végző oktatóknak);
• a gyakorlati élettel való kapcsolattartást segítő akciók finanszírozása (tanulmányutak, vállalat-látogatások, gyakorlati szakemberek meghívása);
• vállalkozás-szimulációs projektek lebonyolításának támogatása;
• az alapítvány pénzügyi lehetőségeit is mozgósítani kívánjuk a hamarosan induló közgazdász-tanári MA szakon az oktatás magas színvonalát garantáló megoldások finanszírozására (vendégelőadók hívása; iskola-látogatások; pedagógiai kísérletekben való részvétel).
Javaslatok a forrás-szerzésre:
• volt hallgatóink szélesebb körének elérése és támogatásuk kérése;
• erofeszítéseket kell tenni a vállalati szféra szponzorként való megnyerésére.


Támogatási lehetőség

Alapítványunk köszönettel fogadja a támogatásokat, felajánlásokat számlaszám:

Budapest Bank Egri Fiók: 10103513-06872729-00000005

Közhasznú szervezet lévén, természetesen, tudjuk fogadni az SZJA 1%-okat is.

Az alapítvány tevékenységéről, és forrás-felhasználásának számszerű kimutatásáról részletes információk kérhetők:

Dr. Kádek István, a kuratórium elnöke
E-mail: kadek[K]ektf.hu

Katonáné dr. Erdélyi Edit
E-mail: erdelyi.edit[K]ektf.hu

Dr. Kádek István
kuratóriumi elnök

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu