Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 

Személyi adatok:

Név:

Dr. Halmosné Vári Judit

Beosztás:

nyelvtanár

Önéletrajz:

megtekintés

 

 

Elérhetőség:

Iroda:

B - 222

Mellék:

36/520-400/ 3080

 

E-mail:

varij@ektf.hu

 

 

 

 

Oktatott tárgyak:

Letölthető anyagok

Üzleti szaknyelv II. (angol) (BA)

Tantárgyi tematika nappali

 

 

Üzleti szaknyelv II. (angol) (FOSZ)

Tantárgyi tematika nappali

Tantárgyi tematika nappali

 

 

Üzleti szaknyelv IV. (angol)

Tantárgyi tematika nappali

 

 

Üzleti szaknyelv IV. (angol)

Tantárgyi tematika nappali

Kutatási terület:

Magyar anyanyelvűek angol nyelvű üzleti kommunikációja mikro- és makropragmatikai szempontból

 

Legfontosabb publikációk:

Vári J. (2006): A kultúra szerepe a gazdasági szaknyelv-oktatásban”
Acta Lingua Oeconomica – 2005, Tanulmányok a gazdasági szakmai nyelvoktatás köréből, Az Eszterházy Károly Foiskola tudományos közleményei (19-28. old.)
EKF, Líceum kiadó Eger, 2006.

Vári J. (2006): A brit kultúra az üzleti életben
MANYE XV. Kongresszusa, Miskolc, 2005, Összefoglalók kötete (176-177. old.)
A MANYE Kongresszusok előadásai, MANYE XV. A világ nyelvei és a nyelvek világa: Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban.
Vol. 2/1, Pécs – Miskolc: MANYE – Miskolci Egyetem. 2006. (163-167. old.)

Vári J. (2007): Interkulturális kommunikáció
Hidasi Judit (2004): Interkulturális kommunikáció című könyvének recenziója.
In: Iskolakultúra 2007 17. évf. 2. sz. Pécs: Pécsi Tudományegyetem
(146-147. oldal).

Vári J. (2007): Interkulturális üzleti kommunikáció a pragmatikai kutatások tükrében: A szakmai idegennyelv-tanítás, a nyelvészeti kutatások, valamint a versenyképesség összefüggései”
Acta Lingua Oeconomica, Tanulmányok a gazdasági szakmai nyelvoktatás köréből.
Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei, EKF Líceum Kiadó
Eger (310-319. oldal)

J. Markham Collins: Globalization and the Development of Human Capital
a cikk fordítása társfordítóként Tóth Évával a Globalizáció – Gazdasági Versenyképesség és Oktatás Tudományos Konferencia konferenciakötete számára
Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet, Eger (pp. 13-20)

 

 

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu