Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 

Személyi adatok:

Név:

Dr. Szép Beáta

Beosztás:

adjunktus

Önéletrajz:

megtekintés

 

 

Elérhetőség:

Iroda:

B - 222

Mellék:

36/520-400/ 3080

 

E-mail:

szepbea@ektf.hu

 

 

 

 

Oktatott tárgyak:

Letölthető anyagok

Idegenforgalmi szaknyelv II. (német)

Tantárgyi tematika nappali

 

Üzleti szaknyelv II. (német)

Tantárgyi tematika nappali

 

Kutatási terület:

A német-magyar szakfordítás hatása a magyar gazdasági jogi terminológia kialakulására és fejlődésére

 

 

 

Legfontosabb publikációk:


Szép B. (2007): A gazdasági jogi szakfordítás problematikája.
In: Acta Lingua Oeconomica. Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei. Eger: EKF Líceum. 319-330.

Szép B. (2008): Problematik des Übersetzens wirtschaftsrechtlicher Fachtexte
In: Globalizáció – Európai Unió – Magyarország. Nemzetközi konferencia. Eger, 2007. október 18. 274-284.

Szép B. (2009): Adalékok a magyar jogi szaknyelv kialakulásának történetéhez.
Magyar Nyelvőr, 133. évf. 3. sz. 310-322.

Szép B.(2010): Lefordított terminusok a 19. századi törvényszövegekben
Magyar Nyelvőr. Megjelenés alatt

Szép B. (2009): Fóris Á. – Pusztay J. (szerk.) Utak a terminológiához. Recenzió.
In: Fordítástudomány. X. évf. 1. sz. 113-118.

Szép B. (2008): Problematik des Übersetzens wirtschaftsrechtlicher Fachtexte.
Eszterházy Károly Főiskola, Eger

Szép B. (2007): A gazdasági jogi szakfordítás problematikája.
In: Acta Oeconomica. Eger 319-331.

Szép B. (2005): WWW és szakmai nyelvoktatás – Az Internet mint készségfejlesztő eszköz a gazdasági idegen nyelv oktatásában.
In: Acta Lingua Oeconomica. Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei. Nova Series Tom. XXXII., 57-70. Eger: EKF Líceum Kiadó.Eger 57–70.

Szép B. (2003): Wirtschaftliche Kommunikation im Tourismus.
Tankönyv, készült a Phare HU0008-02-01-0069. számú projekt keretében.
Líceum Kiadó, Eger

Balogh P. – Bódi K. – Szép B. – Tasi R. (2009): Dayka Gábor Összes Művei.
Akadémiai Kiadó. Budapest

Borbély Sz. – Debreczeni A. – Orosz B. – Szép B. (2002): Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei: Feljegyzések.
Akadémiai Kiadó. Budapest

Bódi K. – Debreczeni A. – Orosz B. – Szép B. (1998): Kisfaludy Sándor: Szépprózai művek.
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen

 

 

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu