Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 

Személyi adatok:

Név:

Dr. Román Róbert

Beosztás:

főiskolai docens

Önéletrajz:

megtekintés

 

 

Elérhetőség:

Iroda:

B - 228

Mellék:

06-36-520-44/ 3082

 

E-mail:

romanr@ektf.hu

 

 

 

 

Oktatott tárgyak:

Letölthető anyagok

Gazdasági jog I.

Tantárgyi tematika nappali

Tantárgyi tematika levelező

 

 

A jog válogatott kérdései

Tantárgyi tematika nappali

 

 

Vállalkozások jogszabályi környezete

Tantárgyi tematika nappali

Tantárgyi tematika levelező

Jogi alapismeretek

Tantárgyi tematika nappali

Tantárgyi tematika levelező

Kutatási terület:

Gazdasági jog, munkajog, szövetkezeti jog, társasági jog, cégjog, kereskedelmi jog, turizmus jogi szabályozása

 

Legfontosabb publikációk:


Román R. (2010): A gazdasági társaságok vezetőinek képviseleti jogosultsága. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica Tomus XXVIII. Miskolc University Press. Miskolc, 2010. 471-489. pp.

Román R. (2010): Neuralgic Aspects of Environmental Regulation of Vanishing SMEs. InPeriodica Oeconomica october  2010. 118-130. p.

Román R. (2010): Gazdasági válság, rendes felmondás, rendeltetésellenes joggyakorlás Gazdaság és Jog 2010. május 23-26. old.

Román R. (2009): A turizmus intézményrendszere és jogi szabályozása.
Főiskolai jegyzet. EKF Líceum Kiadó 2009. 1-255. oldal

Román R. (2009): A privatizáció és annak hozadéka – a menedzsment szerepe és szerepváltozása. Pécsi Munkajogi Közlemények 2009. december 81-90. old.

Román R. (2009): A kereskedelmi vezetőkre vonatkozó magyar szabályozás történeti áttekintése a XIX. századtól a XX. század közepéig.
Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica Tomus XXVII/1. Miskolc University Press. Miskolc, 2009. 111-157. pp.

Román R. (2009): A társasági és szövetkezeti vezetők jogviszonyának létesítése és a kizáró okok. Magyar Jog, 2009. október 619-626. old. 

Román R. (2009): A szövetkezetek, mint a gazdaság jogalanyai
In: Periodica Oeconomica 2009. május 166-176.old. 

Román R. (2008): The Entrepreneurial Activity of the State With Particular Regard to Certain Regions
In: Michael Carmona, János Szlávik, Éva Zám: Periodica Oeconomica Regional Development and Competitiveness. University of Paris-Sorbonne IV – Eszterházy Károly College. Eger,181-196.p. 

Román R. (2007): Az egyéni és társas vállalkozások jogi szabályozása
Főiskolai jegyzet. EKF. Líceum Kiadó 1-294. oldal

Román R. (2007): A vezető állású munkavállalókra és a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályozásról
Jogtudományi Közlöny, 2007. október 464-473. oldal

Román R. (2007): A munkaidő és pihenőidő európai uniós és hazai szabályozásáról Magyar Jog 2007. július 385-394. oldal

Román R. (2006): A tartósan állami tulajdonban lévő vállalkozások jogi szabályozásáról
Magyar Közigazgatás 2006. november 685-697. oldal

Román R. (2006): A magyar kényszervállalkozások problematikája és egy lehetséges német megoldás 
Magyar Jog, 2006. július 417-425. oldal 

Román R. (2007): A turizmusra és idegenforgalomra vonatkozó szabályozás
In: Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tanácsadó 6. rész + Melléklet Verlag Dashöfer Kiadó, Budapest, 2007. 1- 205 oldal

 

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu