Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

 • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
 • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
 • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
 • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

 • ERASMUS
 • CEEPUS

 

 

 

 

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézete azzal a céllal alapította meg a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoportot 2004 januárjában, hogy ez eddig is nagy számban folyó egyéni alkalmazott kutatások helyett bizonyos esetekben néhány téma koncentrált kutatásában tevékenykedjenek az Intézet kutatói és a Kutatócsoport külső tagjai. Mivel az ország Európai Uniós csatlakozásával összhangban a régiófejlesztés kérdései egyre inkább fókuszba kerültek, célszerűnek láttuk, hogy alkalmazott kutatásainkat is ilyen módon integráljuk. Ezt igénylik és támogatják a térség gazdaságának fejlesztésével foglalkozó szervezetek is, az Önkormányzatok, a Kamarák és a Területfejlesztési Irodák. A kutatócsoport létrehozása tovább erősíti az intézmény és a gazdaság szereplőinek kapcsolatát. Olyan nyitott szellemi központként működő kutatócsoportot hoztunk létre, amely egyrészről az intézményben dolgozó kutatóknak, másrészről a térségben gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek nyújt lehetőséget a kutatási tevékenységben való részvételre, és a regionális gazdaságfejlesztési témákban folyó kutatásokhoz való kapcsolódásra. Fontos és aktív partnereink között szerepel a Kereskedelmi és Iparkamara, a Területfejlesztési Hivatal, valamint a KSH regionális szervezetei. A Kutatócsoport munkájának irányításához az intézet szakmai szempontból kiválóan megfelelő szakemberrel rendelkezik Szlávik János professzor úr személyében, aki országosan elismert kutató és 2010 júliusától az intézmény Gazdaság és Társadalomtudományi Karának dékánja.

A kutatócsoport tevékenységének főbb területei a következők:

 1. A régió igényeinek feltérképezése a humán erőforrás képzés területén
 2. Regionális fenntarthatósági kérdések az EU elvárásainak tükrében
 3. Fenntarthatósági stratégiák kidolgozása regionális és kistérségi szinteken
 4. Helyi akcióprogramok elindításának lehetőségei a régióban (Local Agenda 21)
 5. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának lehetőségei a régióban
 6. Az észak-magyarországi régió által előállított termékek külkereskedelmének lehetőségei, különös tekintettel a keleti piacokra.

A kutatócsoportunk eredményesen működik együtt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem több tanszékével és kutatócsoportjával. Az említett kutatási területeinket – lehetőségeinkhez mérten – új témákkal is szívesen kiegészítjük, amennyiben erre a régió intézményeitől, szervezeteitől és vállalkozásaitól igény mutatkozik.

Eszterházy Károly Fõiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu