Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 

Személyi adatok:

Név:

Dr. Papanek Gábor

Beosztás:

Professor Emeritus

Önéletrajz:

megtekintés

 

 

Elérhetőség:

Iroda:

B-208

Mellék:

36/520-400/3121

 

E-mail:

papanekg@ektf.hu

 

Honlap:

http://www.ektf.hu/~papanek

 

Oktatott tárgyak:

Letölthető anyagok

A vállalkozások aktuális kérdései I.

Tantárgyi tematika nappali

Tantárgyi tematika levelező

A vállalkozások aktuális kérdései I.

Óravázlatok

Gazdaságpolitika

Tantárgyi tematika levelező

Gazdaságpolitika

Óravázlatok

Kutatási terület:

Vállalat-gazdaságtan, kiemelten: stratégiai menedzsment, innováció-menedzsment

Regionális politika

Makrogazdasági előrejelzés, gazdaságpolitika, kiemelten: korrupció

 

A 10 legfontosabb publikáció


Papanek G. (2006): Tudásáramlás, jogbiztonság, együttműködés. A magyar gazdaság fejlődésének láthatatlan forrásai.
Akadémiai doktori disszertáció. Aula. 214 oldal.


Pakucs J. - Papanek G. (szerk.) (2007) : Az innovációs folyamatok szervezése.
MISZ. 274 oldal.


Adamowitz, E. - Papanek G. et al. (2004): The Record Manual.Benchmarking Innovative Research Organizations in European Accession Countries.
EC. Brussels. p. 78., Magyarul: RECORD Kézikönyv. GKI Rt. 2005.


Borsi B. - Dévai K. - Papanek G. (eds) (2005): The RECORD experimental map. Innovative research organisations in European accession countries.
EC. p. 183.
Magyarul: RECORD kísérleti térkép: innovatív kutató-fejlesztő szervezetek az európai unióhoz csatlakozó országokban. BUTE/GKI Rt. 2005.


Papanek G. (2003): The European Paradox in Hungarian R&D
Development and Finance. 2003. No. 4. pp. 40-47. Magyarul: Az európai paradoxon a magyar K+F szférában. Fejlesztés és Finanszírozás. 2003. 4. sz. 40-47.


Papanek G. (2002): Gazdasági növekedés versus gazdasági fejlődés
Angolul: Economic Growth versus Economic Development. Periodica Polytechnica SMS. 2002. No. 2. p. 201-214.


Dévai K. - Kerékgyártó Gy. - Papanek G. - Borsi B.(2001): A felsőoktatási K+F szerepe az innovációs folyamatokban
Magyar Tudomány. 2001. 4-6. sz. 457-470. oldal.
(Angolul: Role of the Technical University's R&D in Hungarian Innovation.
Periodica Polytechnika. 2001. 1. sz. p. 5-17.)


Papanek G. (1997): Az ipar szerkezeti változásainak értékelése és előrejelzése. Statisztikai Szemle. 1997. 4-5. sz. 390-399. oldal.


Papanek G. (1997): Innováció a magyar vállalatok körében
Magyar Tudomány. 1997. 7. sz. 780-791. oldal.


Papanek G. - Petz R. - Vértes A.(1997): EU Harmonized Enterprise Surveys in Hungary. Statisztikai Szemle angol különszám, 1997. pp. 87-96.

 

 

 

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu