Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 

Személyi adatok:

Név:

Dr. habil Mező Ferenc

Beosztás:

egyetemi docens

Önéletrajz:

megtekintés

 

 

Elérhetőség:

Iroda:

B - 230

Mellék:

36/520-400/ 3084

 

E-mail:

mezoferenc@ektf.hu

 

Honlap:

www.mezoferenc.hu

 

 

Oktatott tárgyak:

Letölthető anyagok

Regionális gazdaságtan

Tantárgyi tematika nappali

Tantárgyi tematika levelező

Vidéki turizmus

Tantárgyi tematika nappali

Tantárgyi tematika levelező

 

 

Projekt-tervezés és finanszírozás

Tantárgyi tematika nappali

 

 

Az Európai Unió és Magyarország turizmuspolitikája

Tantárgyi tematika levelező

Kutatási terület:

A területfejlesztés és a turizmus kapcsolatrendszere, egymásra hatása

A monitoring és a területi tervezés viszonyrendszere

Városfejlesztés és városrendezés

A politikai földrajz aktuális kérdései (választásföldrajz, tudományelmélet)

A válságok természete (gazdaságföldrajzi kérdések)

 

Legfontosabb publikációk:

MEZO F.(2011) Az Észak-alföldi Régió Operatív Programjának, tervezési tapasztalatainak értékelése, Habilitáció, 2011, Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, 430 p.

MEZO F. – KOVÁCS T (2010) Egészségturizmus, mint megtervezett jövő. Turizmus Bulletin XIV/4. szám, pp.10- 19

MEZO F. – FORGÁCS A. – GYÖRFI-TÓTH P. – NAGY I. – VELIKY J. (2009): Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak – középiskolás tankönyv – Nemzeti Tankönyvkiadó

MEZO F. (2007): Jelenetek a kapitalizmus ideológiai válságábólIn: Politikatudományi Szemle, 2007/3, pp. 45-69.

MEZO F. (2006): Politik The Re-Drawing of the Map of Europa, – IN: TÁJAK – RÉGIÓK – TELEPÜLÉSEK (ed. Süli-Zakar I.) pp. 235-246, Debreceni Egyetem

MEZO F. (2005): Hajdú-Bihar Megye szélesköru választásföldrajza (1990-2002), Kézi Könyv, Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó, 112p. + 34 térkép

MEZO F. (2003): Politikai földrajz alapjai, – Egyetemjegyzet, Debreceni Egyetem, Kossuth Kiadó, 398 p.

MEZO F. (2001): Debrecen szélesköru választásföldrajzi vizsgálata a rendszerváltástól napjainkig, Kézi Könyv Studia Geographica, Debreceni Egyetem Földrajzi Tanszékeinek kiadványa, 128 p.+ 42 tábla

MEZO F. (2000): Ellenállási területek a társadalomban (A belsogeopolitika alapvonalai), SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 2000/4.SZ. 125-136.O.

MEZO F. – CZIMRE K. (2000): Eastern-Central Europe: Changing Concept in Time and Space in: Emering infectious Diseases in Eastern-Central Europe, (ed.: László, Maródi) Debrecen, pp. 253-278.

 

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu