Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 

Személyi adatok:

Név:

Dr. habil Kovács Tibor

Beosztás:

főiskolai docens

Önéletrajz:

megtekintés (magyar)

megtekintés (angol)

Elérhetőség:

Iroda:

B - 230

Mellék:

36/520-400/ 3084

E-mail:

kovacstibor@ektf.hu

 

Oktatott tárgyak:

Letölthető anyagok

Turisztikai desztináció-fejlesztés

Tantárgyi tematika nappali

Tantárgyi tematika levelező

Regionális gazdaságtan (angol)

Tantárgyi tematika nappali

 

 

Az Európai Unió fejlesztéspolitikája és turisztikai vonatkozásai

Tantárgyi tematika nappali

 

 

Az Európai Unió fejlesztéspolitikája és turisztikai vonatkozásai (Comenius)

Tantárgyi tematika nappali

Tantárgyi tematika levelező

Kutatási terület:

Térbeli folyamatok, területfejlesztés, regionális politika az Európai Unióban és Magyarországon

Urbanizáció, a zsugorodó városok problematikája.

Legfontosabb publikációk:

 

Kovács T. (2001): Megújuló metropolis – A londoni dokknegyed színeváltozása. Élet és Tudomány, LVI. évf. 6. szám, Budapest, pp. 167-171.

 

Kovács T. (2003): A régióalkotás kérdései, problémái és jelenlegi állása Magyarországon In.: Süli-Zakar I. (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai. Egyetemi tankönyv. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, pp. 141-163. ISBN 963 9310 70 0.

 

 

Kovács T. (2003): A területfejlesztési támogatási források felhasználásának hazai rendszere In.: Süli-Zakar I. (szerk.): A terület- és településfejlesztés alapjai. Egyetemi tankönyv. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, pp. 361-379. ISBN 963 9310 70 0.

 

Kovács T. (2008): Az urbanizáció másik arca: a zsugorodó város problematikája. Falu – Város – Régió, 2. szám, Budapest, pp. 57-61. ISSN: 1218-2613.

 

 

Kovács T. (2009): A városzsugorodás jelensége Magdeburg példáján. Debreceni Szemle, XVII. évf. 2. szám, Debrecen, pp. 170-186. HU ISSN 1218-022X; HU ISSN 1588-0229.

 

Bujdosó, Z. – Kovács, T. (2012): A theoretical approach to the new philosophy of urban planning in East-GermanyTheoretical and Empirical Researches in Urban Management (TERUM), Vol. 7, Issue 3, pp. 38-43. ISSN 2085-3913.

 

 

Baros, Z. – Bujdosó, Z. – Kovács, T. – Patkós, Cs. – Radics, Zs. (2012): The social aspects and public acceptance of biomass giving the example of a Hungarian region – International Journal of Renewable Energy Development (IJRED), Vol. 1, Issue 2, Paper 40. ISSN (e) 2252-4940.

 

Ruszkai, Cs. – Kovács, T. (2013): The Community Initiative LEADER I and the implementation and results of the Hungarian Pilot LEADER programme in rural development In: Szymańska, D., Biegańska, J. (Ed.): Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 19, Toruń. Nicolaus Copernicus University Press, pp. 87–97. ISSN 1732-4254. DOI: 10.2478/bog-2013-0006.

 

 

Kovács T. Papanek G. – Papanek Zs. (2013): A turizmus magyar vonzerőiről. Vezetéstudomány, XLIV. évf. 5. szám, Budapest, pp. 39-46., ISSN: 0133-0179.

 

Kovács T. (2014): A városfejlődés „új” iránya közép-európai nézőpontból. Magyar Tudomány, 175. évf. – 2014/8. szám, Budapest, pp. 966-974., HU ISSN 0025 0325

  

 

 

 

 

 

 

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu