Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintézõ

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 


A SZAKMAI VIZSGA RÉSZEI

ÍRÁSBELI VIZSGARÉSZ

Modul
Vizsgafeladat
Mintafeladat
2357-06/1
Megadott desztinációra és szegmensre állítson össze csomagot
 
2357-06/2
Készítsen kalkulációt az összeállított csomagra
 
2657-06/2
Idegen nyelvű szakmai szöveg értése, és fordítása
2358-06/2
Vázolja fel egy kistérség marketingtervét és rendelje mellé annak eszközeit.
 
2657-06/1
Üzleti levél készítése szakmai idegen nyelven - idegen nyelvű kezelőfelületű szövegszerkesztő program alkalmazásával
2658-06/1
Egy adott gazdasági szervezet kereskedelmi tevékenységének átfogó statisztikai elemzése, tervezése a cég gazdálkodási követelményeinek, stratégiájának figyelembevételével
2658-06/2
Az adott vállalkozás tevékenységének megfelelő marketing stratégia, marketing tevékenység megtervezése a fogyasztói magatartás jellemzőinek figyelembevételével. A fogyasztóvédelem elvei és szabályai.
2358-06/1
Vázolja fel egy térség turisztikai felkészültségét, különös tekintettel az abban résztvevő vállalkozások, intézmények munkamegosztására és a partnerkapcsolatokra
 

GYAKORLATI VIZSGARÉSZ

Modul
Vizsgafeladat
2656-06/1
Megadott szituációkban, megadott tárgyalási cél érdekében saját stratégia kidolgozása és prezentálása
2359-06/2
A szálláshely vállalkozással, idegenforgalmi kis- és középvállalkozásokkal összefüggő szervezési, gazdálkodási sajátosságok ismertetése meghatározott szempontok szerint
2655-06/2

Konkrét szituáció alapján álláskeresési technikák alkalmazása számítógéppel támogatva
2657-06/4
Az informatikai és kommunikációs rendszerek használata

SZÓBELI VIZSGARÉSZ

Modul
Vizsgafeladat
Mintafeladat
2359-06/2
Záró dolgozat prezentálása és védése

PowerPoint bemutató segítségével, a védésre maximum 15 perc áll a hallgató rendelkezésére

2655-06/1
Adott vállalkozás esetén a munkajogi, munka-, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások értelmezése. szervezeti felépítés elemzése. Az ügyviteli folyamatok elemzése
2657-06/3
Interjú és tárgyalás egy adott szituációban idegen nyelven
2658-06/3
Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján
2356-06/1
Adott terület turisztikai felkészültségének elemzése
2356-06/2
Az elemzés alapján fejlesztési lehetőségek bemutatása

 

Segédanyagok a szakmai vizsgához való felkészüléshez

Fazakas Gergő és Tsai (2002) Turizmus és vendéglátó ismeretek
  Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest
Vaszari Tamás (2008): Vendéglátás marketing
  Gasztrotop Kft.,Budapest
Szende Péter (1994): Marketing a szállodaiparban
  KIT Kiadó
Dr. Faragó Hilda (2003): Idegenforgalmi rendezvények és kongresszusok szervezése
  Képzőművészeti Kiadó
Molnár Gabriella (2003) : Utazásszervezés és értékesítés
  KIT Kiadó
Puczkó László- Rátz Tamara (1998): A turizmus hatásai
  Aula- Kodolányi János Főiskola
Puczkó László-Rátz Tamara (2002) : Az attrakciótól az élményig
  Geomédia szakkönyvek
Puczkó László- Rátz Tamara (2003): Turizmus a történelmi városokban
  Geomédia szakkönyvek
Órai előadások, jegyzetek, gyakorlatok
www.itthon.hu  

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:
36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu