Idegenforgalmi szakmenedzser

Üzleti szakügyintéző

  • Gazdálkodási menedzserasszisztens elágazás
  • Projektmenedzser-asszisztens elágazás
  • Pénzügyi szakügyintéző elágazás
  • Számviteli szakügyintéző elágazás

Vállalkozási szakügyintéző

  • ERASMUS
  • CEEPUS

 

 

 

 

Személyi adatok:

Név:

Dr. Borsi Balázs

Beosztás:

főiskolai docens

Önéletrajz:

megtekintés

 

 

Elérhetőség:

Iroda:

B - 208

Mellék:

36/520-400/ 3121

E-mail:

borsi@ektf.hu

 

Honlap:

http://www.ektf.hu/~borsi

 

 

Oktatott tárgyak:

Letölthető anyagok

Innováció- és tudásmenedzsment

Tantárgyi tematika nappali

Tantárgyi tematika levelező

Nemzetközi pénzügyek

Tantárgyi tematika nappali

Tantárgyi tematika levelező

 

 

Gazdasági elemzések módszertana

Tantárgyi tematika nappali

 

 

Stratégiai tervezés (Amerikanisztika)

Tantárgyi tematika levelező

Kutatási terület:

Innovációmenedzsment és -politika, benchmarking és best practice elemzések

 

Legfontosabb publikációk:

 

2013

 

Borsi Balázs, Mikita József: Centrumok és perifériák - régiók az európai kutatás-fejlesztésben

KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 4: pp. 431-455. (2013)

 

Borsi Balázs: Az innovációs rendszer működtetése Magyarországon: értékelések a TTI szakterületen 2005-2012 között. In: Inzelt Annamária, Bajmócy Zoltán (szerk.): Innovációs rendszerek: Szereplők, kapcsolatok és intézmények, Szeged: JATE Press, 2013. pp. 219-243. (ISBN:978-963-315-158-7)

 

2012

 

Borsi Balázs: Innovation in systems: a holistic view. In: Vojtech Ferencz, Jaroslav Dugas, Dagmar Prividi, János Szlávik: Innovation Management, Eger: EKF Líceum Kiadó, 2012. pp. 165-178., (ISBN:978-615-5250-12-5)

 

2011

 

Borsi Balázs: Re-learning from Japan: managing innovative Research and Technology Institutes In: Jiri Loudin, Josef Hochgerner (szerk.). Social and cultural dimensions of innovation in knowledge societies. Prague: Institute of Philosophy Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011. pp. 199-237. (ISBN:978 80 7007 353 7)

 

Borsi Balázs, Szekszárdi Júlia: Gimnazista rockzenekar és innováció. TANÍ-TANI ONLINE: NYITOTT PEDGÓGIAI BLOG p. 5. (2011)

 

Borsi Balázs, Szekszárdi Júlia: Film az innovációról: egy középiskolásoknak készült taneszköz fejlesztésének és bevezetésének tapasztalatai. PEDAGÓGUSKÉPZÉS 1-2: pp. 129-146. (2011)

 

Borsi Balázs: A közszféra innovációinak támogatása minőségirányítással: a Jósa András Oktatókórház példája az oktatási szektor számára. MAGYAR MINŐSÉG 1: pp. 6-21. (2011)

 

Borsi Balázs, Lengyel Balázs: A közszféra innovációinak kontextusfüggősége: a hazai természettudományos és technológiai oktatás, valamint idegennyelv-oktatás példája. VEZETÉSTUDOMÁNY 9: pp. 15-28. (2011)

 

2010

 

Borsi Balázs, Schubert András: Agrifood research in Europe: a global perspective. SCIENTOMETRICS 86:(1) pp. 133-154. (2010)

 

2009

 

Borsi Balázs: What future for the Lisbon Strategy? Slowly converging focal points and unheated discussion in a Budapest conference. ACTA OECONOMICA 59:(4) pp. 455-462. (2009)

 

Borsi Balázs, Bajmócy Zoltán: Kvantitatív leszakadás, kvalitatív felzárkózás?: A hazai regionális innovációpolitika kihívásai. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 56:(10) pp. 933-954. (2009)

 

Borsi Balázs, Udvardi Attila: Innovációpolitika hogyan? Kis- és középvállalati tükör 2007-ben. KÜLGAZDASÁG 3-4: pp. 68-100. (2009)

 

Borsi Balázs: Entrepreneurship, competitiveness and innovation: role of the business environment in the EU. In: Loudin J, Schuch K (szerk.): Innovation Cultures - challenge and learning strategy. Prague: Institute of Philosophy Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009. pp. 269-297.

 

Borsi Balázs, Udvardi Attila: Az innováció és a humán erőforrás feltételei a hazai kis- és középvállalati szektorban. PERIODICA OECONOMICA 1: pp. 9-19. (2009)

 

2008

 

Papanek Gábor, Borsi Balázs, Tompa Tamás: Competitiveness of Hungary and the Hungarian regions. PERIODICA OECONOMICA 1: pp. 63-78. (2008)

 

Borsi Balázs, Papanek Gábor (szerk.): Regional innovation and research policy outlook: policy practices in eight European regions. Budapest: GKI, 2008. 134 p. (ISBN:978 963 7128 60 8)

 

Borsi Balázs, Dévai Katalin, Papanek Gábor: Műegyetemi innovációs kutatások és utóéletük. In: Meyer Dietmar (szerk.): Nyitottan a világra... Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2008. pp. 43-52. (ISBN:978-963-420-962-1)

 

Borsi Balázs, Papanek Gábor: Metodologia benchmarkingu regionalnej polityki naukowej i innowacyjnej. In: Jacek Szlachta, Janusz Zaleski (szerk.): Benchmarking regionalnej poiltyki nakowej i innowacyjnej. Warsaw: Warsaw School of Economics, 2008. pp. 23-53. (ISBN:978 83 7378 333 1)

 

Borsi Balázs, Udvardi Attila (szerk.): Agri-Food Research in Europe: Mapping report: Bibliometric mapping of agri-food research activities in 33 countries and survey of the research capacity in 14 countries. Paris, 2008. 68 p.

 

Borsi Balázs: A regionális innovációpolitika jó gyakorlata európai mércével: A ProAct projekt tapasztalatai. In: Bagó E, Balaton K, Barakonyi K, Bélyácz I, Botos B, Czakó E, Lengyel I, Mészáros T, Pakucs J, Papanek G, Rechnitzer J, Román Z, Szintay I, Török Á (szerk.): A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák: A IX. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia Előadásai. Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2008.10.30-2008.10.31. Budapest: MTA IX. Osztály Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottsága, 2008. pp. 540-550. (ISBN:978 963 508 566 8)

 

Adler Judit, Borsi Balázs, Farkas László, Kis Gergely, Losoncz Miklós, Lőrincz Vilmos, Molnár László, Munkácsy Anna, Papanek Gábor, Udvardi Attila, Viszt Erzsébet: Versenyképességi Évkönyv 2008, Viszt Erzsébet (szerk.), Budapest: GKI, 2008. 172 p.

 

2007

 

Papanek Gábor, Borsi Balázs, Tompa Tamás: A magyar gazdaság versenyképességét magyarázó tényezőkről. KÜLGAZDASÁG 3-4: pp. 10-38. (2007)

 

Havas Attila, Nyiri Lajos, Borsi Balázs, Inzelt Annamária, Varga György: A magyar Nemzeti Innovációs Rendszer: Háttértanulmány az OECD 2007/2008 évi innovációs országjelentése számára. Havas Attila, Nyiri Lajos (szerk.). Budapest: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, 2007. 143 p.

 

Adler Judit, Borsi Balázs, Farkas László, Kis Gergely, Losoncz Miklós, Lőrincz Vilmos, Molnár László, Munkácsy Anna, Nagy Dávid, Papanek Gábor, Udvardi Attila, Viszt Erzsébet: Versenyképességi Évkönyv 2007. Viszt Erzsébet (szerk.) Budapest: GKI, 2007. 176 p.

 

2006

 

Borsi Balázs, Papanek Gábor: Transition in Central-European RTDI systems - RECORD (Recognizing Central and Eastern European Centres of RTD) project, EC STRATA support scheme. EAST-WEST JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS 9:(1) pp. 117-134. (2006)

 

Borsi Balázs: Szűk keresztmetszetek a magyar innovációs rendszerben. In: Vértes A, Viszt E (szerk.): Tanulmányok Magyarország versenyképességéről. Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2006. pp. 133-154. (Stratégiai kutatások - Magyarország 2015; 4.) (ISBN:963 9609 39 0)

 

Borsi Balázs, Vértes András, Viszt Erzsébet: Magyarország versenyképessége: a 21. század kihívásai. In: Vértes A, Viszt E (szerk.): Tanulmányok Magyarország versenyképességéről Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2006. pp. 7-18. (Stratégiai kutatások - Magyarország 2015; 4.) (ISBN:963 9609 39 0)

 

Borsi Balázs: Innovációs teljesítmény-mérés és –fokozás benchmarkinggal. In: Pakucs J, Papanek G (szerk.): Innováció menedzsment kézikönyv. Budapest: Magyar Innovációs Szövetség, 2006. pp. 176-187.

 

Borsi Balázs: A visegrádi országok perspektívája az Európai Kutatási és Innovációs térségben. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 3: pp. 54-70. (2006)

 

Borsi Balázs, Papanek Gábor, Tompa Tamás: A munkaerőpiac, a kutatás-fejlesztés és innováció, valamint az intézményi környezet mint a versenyképesség tényezői. In: Viszt Erzsébet (szerk.): Honnan hová? Tanulmányok a versenyképességről. Budapest: MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2006. pp. 150-208. (ISBN:978 963 8302 28 1)

 

Adler Judit, Bíró Péter, Borsi Balázs, Kis Gergely, Losoncz Miklós, Lőrincz Vilmos, Molnár László, Némethné Pál Katalin, Udvardi Attila, Viszt Erzsébet: Versenyképességi Évkönyv 2006. Viszt Erzsébet (szerk.) Budapest: GKI, 2006. 182 p.

 

2005

 

Török Á, Borsi B, Telcs A: Competitiveness in R&D. Comparisons and performance. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2005. 251 p.

 

Papanek Gábor, Némethné Pál Katalin, Borsi Balázs: A jövő-iparok és magyarországi helyzetük. GAZDASÁG ÉS STATISZTIKA 1: pp. 40-50. (2005)

 

Borsi Balázs: Tudás, technológia és a magyar versenyképesség. 127 p. 2005. (PhD)

 

Borsi Balázs, Dévai Katalin, Papanek Gábor (szerk.): The RECORD Experimental Map. Innovative Research Organisations in European Accession Countries. Luxembourg: European Commission, 2005. 182 p. (ISBN:92 894 8649 X)

 

Borsi Balázs, Dévai Katalin, Papanek Gábor (szerk.): Kísérleti térkép: innovatív kutató-fejlesztő szervezetek az Európai Unióban. Budapest: GKI, 2005. 183 p. (ISBN:963 7128 58 1)

 

Borsi Balázs, Dévai Katalin, Papanek Gábor, Howard Rush (szerk.): Benchmarking kézikönyv az Európai Unióhoz csatlakozó országok innovatív kutató-fejlesztő szervezetei számára. Budapest: GKI, 2005. 76 p. (ISBN:963 7128 57 3)

 

Borsi Balázs: A vállalkozási környezet és a hazai versenyképesség. EURÓPAI TÜKÖR 11: pp. 61-78. (2005)

 

Borsi Balázs: A vállalatok és a kutatóhelyek közötti kapcsolatok innovációs hatása Magyarországon. KÜLGAZDASÁG 11-12: pp. 37-57. (2005)

 

2004

 

Borsi Balázs, Dévai Katalin, Papanek Gábor, Rush Howard (szerk.): The RECORD Manual. Benchmarking Innovative Research Organisations in European Accession Countries. Budapest: European Commission, 2004. 75 p. (ISBN:92 894 7916 7)

 

Borsi Balázs, Papanek Gábor (szerk.): Supporting RECORD Centres of Excellence: conclusions for policy: The Vienna Proceedings of the RECORD Thematic Network. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2004. 144 p. (ISBN:963 420 818 5)

 

Borsi Balázs, Papanek Gábor: Policy options and recommendations of the RECORD Thematic Network. In: Borsi Balázs, Papanek Gábor (szerk.): Supporting RECORD Centres of Excellence: conclusions for policy: The Vienna Proceedings of the RECORD Thematic Network. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2004. pp. 7-23. (ISBN:963 420 818 5)

 

Borsi Balázs: A versenyképesség, illetve a technológia- és tudásáramlás közötti összefüggések a magyar feldolgozóiparban. In: Forgács Imre, Fogarasi Judit (szerk.): EU-csatlakozás és versenyképesség : GKI-tanulmányok II. Budapest: Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ, 2004. pp. 57-81. (ISBN:963 8473 43 6)

 

Borsi Balázs, Demeter Ádám, Szalkai Zsuzsanna: A vállalatok és az egyetemek kapcsolata a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztésben. In: Mészáros Tamás, Czakó Erzsébet, Román Zoltán, Perényi Áron, Papanek Gábor, Katona József, Kádár Kata, Barta Györgyi, Bagó Eszter, Bélyácz Iván (szerk.)

Gazdasági szerkezet és versenyképesség az EU csatlakozás után: A VIII. Ipar- és Vállalatgazdasági konferencia előadásai. Budapest: MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottság, 2004. pp. 259-270. (ISBN:963-7128-56-5)

 

Borsi Balázs: A technológiai megújulás, az innováció és a kutatás-fejlesztés, mint versenyképességi tényezők a magyar gazdaságban. Budapest: Pénzügyminisztérium, 2004. 47 p.

 

Borsi Balázs: A technológia- és tudásáramlás szerepe a magyar feldolgozóipar versenyképességének alakulásában. In: Inotai András, Bognár Károly (szerk.): EU-tanulmányok I-V. Budapest: Nemzeti Fejlesztési Hivatal, 2004. pp. 39-69.

 

Borsi Balázs, Telcs András: A K+F-tevékenység nemzetközi összehasonlítása országstatisztikák alapján. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 2: pp. 153-172. (2004)

 

2003

 

Borsi Balázs, Papanek Gábor, Papaioannou Theodoros (szerk.): Towards the practice of benchmarking RTD organisations in the accession states: The Ljubljana Proceedings of the RECORD Thematic Network. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2003. 237 p. (ISBN:963 420 784 7)

 

Borsi Balázs, Dormán György: The ComGenex Inc. case. In: Borsi Balázs, Papanek Gábor, Papaioannou Theodoros (szerk.): Towards the practice of benchmarking RTD organisations in the accession states: The Ljubljana Proceedings of the RECORD Thematic Network. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2003. pp. 186-190. (ISBN:963 420 784 7)

 

Borsi Balázs, Wouter Mensink: Experience of the RECORD pilot quantitative benchmarking surveys.

In: Borsi Balázs, Papanek Gábor, Papaioannou Theodoros (szerk.): Towards the practice of benchmarking RTD organisations in the accession states: The Ljubljana Proceedings of the RECORD Thematic Network. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2003. pp. 73-97. (ISBN:963 420 784 7)

 

Borsi Balázs: Experience of qualitative data collection in Hungary. In: Borsi Balázs, Papanek Gábor, Papaioannou Theodoros (szerk.): Towards the practice of benchmarking RTD organisations in the accession states: The Ljubljana Proceedings of the RECORD Thematic Network. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2003. pp. 179-190. (ISBN:963 420 784 7)

 

2002

 

Papanek Gábor, Borsi Balázs, Theodoros Papaioannou, Perényi Áron: Hand in hand: Manual of Benchmarking and Experimental Map. In: B.Borsi, G. Papanek, T. Papaioannou (szerk.): Industry Relationships for Accession States Centres of Excellence in Higher Education. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2002. pp. 165-182.

 

Papanek Gábor, Borsi Balázs: A proposal for micro-level quantitative benchmarks in the accession countries. In: Dévai Katalin, Papanek Gábor, Borsi Balázs (szerk.): A Methodology for Benchmarking RTD Organisations in Central and Eastern Europe: The Brighton Proceedings of the RECORD Thematic Network. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2002. pp. 43-53. (ISBN:963 420 726 X)

 

Dévai Katalin, Papanek Gábor, Borsi Balázs (szerk.): A Methodology for Benchmarking RTD Organisations in Central and Eastern Europe: The Brighton Proceedings of the RECORD Thematic Network. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2002. 200 p. (ISBN:963 420 726 X)

 

Borsi Balázs, Martin Kedro: The „Centre of Excellence” concept: examples from the literature and practice of some countries. In: Dévai Katalin, Papanek Gábor, Borsi Balázs (szerk.): A Methodology for Benchmarking RTD Organisations in Central and Eastern Europe: The Brighton Proceedings of the RECORD Thematic Network. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2002. pp. 17-29. (ISBN:963 420 726 X)

 

Borsi Balázs, Papanek Gábor, Papaioannou Theodoros (szerk.): Industry relationships for accession states centres of excellence in higher education: The Budapest Proceedings of the RECORD Thematic Network. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2002. 200 p. (ISBN:963 420 753 7)

 

Borsi Balázs, Botos Balázs, Papanek Gábor: Evaluations of R&D institutions in Hungary. In: Dévai Katalin, Papanek Gábor, Borsi Balázs (szerk.): A Methodology for Benchmarking RTD Organisations in Central and Eastern Europe: The Brighton Proceedings of the RECORD Thematic Network. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2002. pp. 97-105. (ISBN:963 420 726 X)

 

Borsi Balázs, Papanek Gábor: Egyetem-ipar kapcsolatok – a kutatóhelyek benchmarkingja Közép-Európában. EURÓPAI TÜKÖR 5: pp. 110-123. (2002)

 

Borsi Balázs, Theodoros Papaioannou, Papanek Gábor, George Tsekouras: Benchmarking innovative R&D units of Central and Eastern Europe: also a tool for empirical research into the Triple Helix. In: Loet Leydesdorff, Henry Etzkowitz (szerk.): The 4th Triple Helix Conference: Breaking Boundaries, Building Bridges. Copenhagen: University of Amsterdam, 2002. pp. 1-15.

 

Borsi Balázs: A kiválósági központ fogalma: javaslat egy egységes elemzési keret kialakítására. VEZETÉSTUDOMÁNY 4: pp. 46-54. (2002)

 

2001

 

Viszt Erzsébet, Borsi Balázs: Structural Changes in the Hungarian Economy and Foreign Trade in 1993–1998. ACTA OECONOMICA 51:(3) pp. 385-414. (2001)

 

Viszt Erzsébet, Plank Zsuzsa, Borsi Balázs: Mobility of human resources in Hungary: an analysis and a proposal for regular collection of statistics. In: Keith Smith (szerk.): Innovative People: Mobility of Skilled Personnel in National Innovation Systems. Paris: OECD, 2001. pp. 175-187. (ISBN:92 64 19541 6)

 

Viszt Erzsébet, Plank Zsuzsa, Borsi Balázs: Mobility of Human Resources in Hungary. HUNGARIAN STATISTICAL REVIEW 6: pp. 79-91. (2001)

 

Papanek Gábor, Borsi Balázs: Knowledge Flow between Research Units and Companies in Hungary. PERIODICA POLYTECHNICA-SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES 9: pp. 51-61. (2001)

 

Dévai Katalin, Kerékgyártó György, Papanek Gábor, Borsi Balázs: Role of the Technical University’s R&D in Hungarian Innovation. PERIODICA POLYTECHNICA-SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES 9: pp. 5-17. (2001)

 

Dévai Katalin, Kerékgyártó György, Papanek Gábor, Borsi Balázs: A Műegyetem a tudásalapú gazdaságban I. MAGYAR FELSŐOKTATÁS 4: pp. 45-46. (2001)

 

Dévai Katalin, Kerékgyártó György, Papanek Gábor, Borsi Balázs: A felsőoktatási K+F szerepe az innovációs folyamatokban. MAGYAR TUDOMÁNY 4: pp. 457-470. (2001)

 

Borsi Balázs: Studying the diffusion of modern technologies in Hungary. PERIODICA POLYTECHNICA-SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES 9: pp. 61-69. (2001)

 

2000

 

Papanek Gábor, Borsi Balázs: Tudásáramlás a magyar kutatóhelyek és vállalatok között. In: Dévai Katalin (szerk.): A tudásalapú gazdaság felé...: K+F a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2000. pp. 59-68. (ISBN:963 420 656 5)

 

Dévai Katalin, Kerékgyártó György, Papanek Gábor, Borsi Balázs: Műegyetemi innovációs kutatásunk tapasztalatai. In: Dévai Katalin (szerk.): A tudásalapú gazdaság felé...: K+F a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Budapest: Műegyetemi Kiadó, 2000. pp. 21-30. (ISBN:963 420 656 5)

 

Dévai Katalin, Kerékgyártó György, Papanek Gábor, Borsi Balázs: Az egyetemi K+F szerepe az innovációs folyamatokban. Budapest: Oktatási Minisztérium, 2000. 64 p. (ISBN:963 00 4637 7)

 

1999

 

Papanek Gábor, Borsi Balázs: A kutatás célja, módszerei. In: Papanek G (szerk.): A magyar innovációs rendszer. Budapest: OMFB, 1999. pp. 5-20.

 

1998

 

Borsi Balázs, Hunek Márton, Schannen Frigyes: Kockázati tőke: törvényi keretek és gazdasági háttér Magyarországon. In: Szirmai Péter (szerk.): Egy kockázatos iparág... : a kockázati tőke Magyarországon Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 1998. pp. 7-42. (ISBN:963 503 216 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gazdaságtudományi Intézet

3300, Eger
Egészségház utca 4.

Telefon: 36/520-473

Központi telefon:

36/520-400

Fax: 36/520-444

E-mail: titkar@ektf.hu